Yetişkinlerde alerjik astım

Yetişkinlerde alerjik astım
Yetişkinlerde alerjik astım
Share

Günümüzde sıkça duyduğumuz alerjik hastalıklar içinde en değerlisi ve ilerleyip ölümcül olabilen hastalık Alerjik Astım gelecekte daha sık olarak karşımıza çıkacaktır. Akciğerlerimizin içindeki havayollarımızı oluşturan bronş dediğimiz kanalların alerjenler tarafından meydana gelen hasara bağlı olarak alerjik astım gelişir. Astım bronşların daralması sonucunda birden fazla sefer nöbetler halinde gelen nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ile birlikte hırıltılı-hışıltılı soluma ve art geriye gelen öksürüğün eşlik ettiği havayolu hastalığı olarak karşımıza gelir.

 

YETİŞKİNLERDE ASTIM NASIL İSİMLER ALIR

Alerjik astım bilhassa kent hayatı ile birlikte birçok insan için giderek artan bir sorun haline gelmektedir ve sıklığı her geçen gün artan bir sıhhat ıstırabıdır. Yetişkinlerde astımın öbür yaşlarda olduğu üzere en büyük nedeni alerjen ile temas sonucu olmaktadır. Bu yüzde astım dediğimizde bazen % 80 lere varan biçimde alerjik astım aklımıza gelir.

 

Bunun dışında toz, boya, parfüm, deterjanlar üzere kimyasal mevzular içeren irritan uyaranlarla müsabaka sonucu, yahut bir enfeksiyon sonucunda ataklar biçiminde ortaya çıkabilir. Alerjik astım bazen alerjik bronşit, spastik bronşit, astım olarak da isimlendirilmektedir. Çoklukla alerjiye bağlı olan astıma alerjik astım denilmektedir.

 

YETİŞKİNLERDE ASTIM SIKLIĞI NEDİR?

Astım dünyanın çeşitli bölgelerine nazaran farklılıklar gösterse bile yaklaşık dünya nüfusunun 300 milyonunu etkilediği kestirim edilen değerli bir halk sıhhati problemidir. Ülkemizde yaklaşık her 100 yetişkinden 5-7’sinde,yani 10 şahıstan birinde görülebilmektedir. Yaşadığımız ortamdaki hava kirliliği yahut bölgesel farklılıklar bu oranları değiştirmektedir, bilhassa kentte yaşayanlar için gün geçtikçe daha bedelli bir sorun haline geldiği görülüyor.

 

Astım ekseriyetle nefes darlığı hırıltı ve öksürük olarak karşımıza çıksa da bazen yalnızca geçmeyen tekrarlayan öksürük olarak kaşımıza çıkabilir. Öksürük ile ortaya çıkan bu durumda aslında bir astım tipidir. Alerjik astım bazen sadece hastayı rahatsız eden ev tozu, polen, kedi köpek yahut lateks üzere alerjenler ile karşılaştığında ortaya çıkabilir öteki durumlarda hiç bir şikayeti olmayabilir. Bu yüzden astım şikayetleri yavaşça ilerleyip vakitle kalıcı astıma dönüşebilir. Aslında bu hastalarda göz önüne alındığında astım bildiğimizden daha sık olarak karşımıza çıkabilir.

 

YETİŞKİNLERDE ASTIM OLMAK ÖNLENEBİLİR Mİ ?

Astım aslında alerjik rinit yahut saman nezlesi safhasında yakalandığında engellenebilir. Astım oluştuktan sonra büsbütün kurtulmak mümkün olmasa da tedavi edilebilen hastalıktır. Bilhassa burun akıntısı hapşırma kaşıntı tıkanıklık üzere alerjik rinit şikayetlerinde varlığında tespit edilen alerjik hastalar, astım gelişmeden tedavi edilebilmektedir.

 

Alerjik rinitli hastaların ne yazık ki % 40 üzere yüksek bir oranında ileride astım gelişmektedir. Burun akıntısı burun tıkanıklığına sonrasında geniz akıntısına dönüşür bu süreç öksürük ile devam edip en son bilhassa ailede de astım mevcutsa nefes darlığı, hırıltı şikayetleri ile birlikte astım olarak sonlanır. Alerjik rinit kademesinde daha kolay tedavi edilirken alerjik astımı olan hastalar tedavi sonucu öteki yetişkinlerden farkı olmadan hayatını yaşayabilir. Astım belirtileri ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle astım oluşmadan yahut oluştuktan sonra tedavi konusunda eğitim almış yetişkin alerji uzmanları tarafından tedavi edilebilen korkulacak bir hastalık değildir.

 

YETİŞKİNLERDE ALERJİK ASTIM NEDEN OLUŞUR?

Alerjik astım dünyada olduğu üzere Türkiye’de de yetişkinlerde sık görülen bir hastalıktır. Bireyde var olan bir genetik yatkınlığa, çevresel faktörlerinde katkısı sonucunda ortaya çıkan bozulmuş çok abartılı ve ziyanlı bağışıklık karşılığına alerji denir. Akciğerlerimizin içindeki hava yollarımızın alerjenlere verdiği karşılığa bağlı olarak

 

Alerjik astımın ismini verdiğimiz hastalık ortaya çıkar. Alerjik astımın en sık gördüğümüz temel belirtileri sık öksürük, hırıltılı-hışıltılı teneffüs, nefes sıkışmasıdır. Astımın alerjenler dışında birçok nedeni vardır. Hava kirliği, ortam bulunan kimyasallarda birebir halde astıma neden olur. Astım nasıl oluştu sorusunun karşılığına nazaran tedbirler de alınabilir. Bu nedenle bu makale tüm astımlı hastalara yardımcı olabilecek kıymetli bilgiler verecektir.

 

Tüm alerjik hastalıklarda olduğu üzere Alerjik astımında en değerli nedeni genetiktir. Genetik ve çevresel faktörler ikisi birlikte ne yazık ki astım olmamıza yol açar. Anne ve/veya babada astım, alerjik rinit, egzama olması astım gelişme riskini arttırır.

 

Alerjik astım için en değerli risk faktörü atopik bir yapıya sahip olmaktır. Öteki bir deyişle kişinin genetik olarak alerji geliştirme eğilimine sahip olmasıdır. Alerjik yapıya sahip olan hastalar hayatlarının ilerleyen dönemlerinde etrafta bulunan alerjenlere karşı IgE dediğimiz antikorlar üretirler ve bu antikorlar daha sonra akciğerlerimizde ki küçük hava yollarında hasarın başlamasına yol açar. Bunun bir göstergesi olarak alerjik rinitin varlığı bu hastada astım gelişimi için kıymetli risk faktörüdür. Çevresel faktörlerden bir kısmı alerjenler, teneffüs yolu enfeksiyonları, sigara, hava kirliliği, obesite sayılabilir.

 

Hava kirliliği astıma neden olabiliyor

Bilhassa trafik, inşaat kısmı ve sanayiye bağlı hava kirliliği akciğerde hasarlar oluşturarak astıma neden olabilmektedir. Mesleksel alerjenlerin bir kısmı bilhassa fırıncılarda marangozlarda yahut lateks maruz kalan sıhhat çalışanlarında astıma yol açabilmektedir.

 

Diyet astım gelişmesini etkileyen bir faktördür

Doğal beslenme, akdeniz tipi beslenme üzere beslenme modellerinin astıma karşı kollayıcı olduğu bunun yanında bilhassa içinde çok sayıda hami ve katkı ögesi içeren fast food tipi beslenmenin de astım gelişmesine neden olduğu bildirilmektedir.

Astım oluşumuna neden olanlar nelerdir ?

Alerjenler, meslek, sigara, hava kirliliği, teneffüs yolu infeksiyonları, parazitik infeksiyonlar, sosyoekonomik durum, aile büyüklüğü, diyet, ilaçlar, obesite en sık nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Astım ataklarına yahut yakınmaların sürmesine yol açanlar nedenler nedir ?

Meskenin içindeki yahut dış ortamdaki Alerjenler, hava kirliliği, solunumsal infeksiyonlar, antrenman, hiperventilasyon, hava değişimleri, sülfürdioksit, besinler, katkı hususları, ilaçlar, ruhsal etkenler, sigara, irritanlar aklımıza birinci gelenler.

 

YETİŞKİNLERDE ALERJİK ASTIM ŞİKAYETLERİ NEDİR?

Yetişkin hastalarda ortaya çıkan alerjik astım bilhassa gece sabaha karşı gelişen ve tekrarlayıcı özellik gösteren inatçı 3 haftadan uzun süren öksürük atakları, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı nefes darlığı atakları ile karakterlidir.

 

Alerjik astımın en bedelli şikayeti olan nefes darlığı ataklar halinde gelmekte olup bilhassa geceleri uykudan hastayı kaldırması tipiktir. Ataklar ortasında hastanın genelde nefes darlığı yakınması yoktur. Hastaların bir kısmı nefes darlığı şikayetleri azaldığı kaybolduğu için gün içinde olağan hayatlarına devam edebilir. Lakin bir birçoklarında nefes darlığı daima bir hal alabilir ve hastanın ömür kalitesini bozarak daima geceleri uykudan uyandırmaya, iş gücü kaybına, acile müracaatlara, hastaneye yatmalara neden olabilir.

 

YETİŞKİNLERDE ASTIM BELİRTİSİ SADECE ÖKSÜRÜK OLABİLİR Mİ ?

Astımlılarda kesinlikle nefes darlığı olmak zorunda değildir. Öksürükle de seyreden astım formaları vardır. Bilhassa geceleri gelen ve hastayı uykudan uyandıran öksürük, eforla gelen öksürük yakınmaları olduğunda astım muhtemel bir teşhis olarak akla gelmelidir. Bilhassa efor ile kimyasal iritanlarla ortaya çıkan öksürük şikayeti olan hastalar bazen hayatlarında kısıtlamaya gidebilir ancak astım bu kısıtlamalara karşın ilerlemeye devam edebilir. Kronik öksürük şikayetleri altında birinci nedenleri ortasında astım gelmektedir. Hastalarda öksürük şikayetine yol açan öbür nedenler tam bir sistemik muayene yapıldıktan sonra dışlanmalıdır.

 

Yetişkinlerinde kronik öksürüğün en sık nedenleri post nazal akıntı sendromu (PNAS), astım ve gastroözofageal reflü’dür (GÖR). Astım, Post nazal geniz akıntısı ve Gastroözofageal reflü, yetişkin hastalarda görülen kronik öksürüğün %93’ünden sorumludur. Sigara içmeyen, antihipertansif ilaç ( anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü ) kullanmayan ve akciğer grafisi olağan şahıslardaki kronik öksürük yakınmasının tamamına yakını bu hastalıklara bağlı gelişmektedir.

 

Ancak romatizmal hastalıklardan kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığın akciğeri etkilediğini bilmemiz gerekir. Bu yüzden her hasta tam bir fizik muayene ve değerlendirmeden sonra öksürük ile alakalı olan alerjik astım açısından tetkikleri yapılmalıdır. Öksürük şikayeti de öbür şikayetler üzere iç hastalıkları tarafından değerlendirilmeli sonrasında alerji ile ilgili olarak alerji uzmanları tarafından tetkikleri yapılmalıdır.

 

Tüm bu şikayetlerinin nedeni teneffüs yollarında çok hassaslık vardır. Bu ataklar alerjenler ile temas sonucunda yahut toz, duman, koku, antrenman üzere irritanlar ile tetiklenir. Ataklar geriye döner. Astımın erken devrinde Ataklar ortasında hastanın bir şikayeti yahut bir muayene bulgusu olmaz. Astım ilerleyen periyotlarında kalıcı hasarlar artıkça astım şikayetleri devamlı olmaya başlar.

YETİŞKİNLER NE VAKİT ALERJİK ASTIM OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMELİ ?

Alerjik astım bilhassa kent hayatı ile birlikte birçok insan için giderek artan bir sorun haline gelmektedir ve sıklığı her geçen gün artan bir sıhhat sorunudur. Alerji astım hastalar tarafından erkenden fark edilebilse de bazen teşhis koymada güçlüler yaşanmaktadır.

 

Alerjik hastaların bir birden fazla aslından şikayetlerinin ilerlediği vakit doktora gitme gereksinimi duyar. Halbuki alerjik astım hastaları alerjik rinit yahut saman nezlesi dediğimiz burun akıntısı tıkanıklık kaşıntı hapşırma şikayetleri olduğunda alerji uzmanlarına başvursa tahminen de astımın % 40 engellenmiş olacak. Astım bilindiği üzere alerjik rinit tekrarlayan geçmeyen sinüzit burun eti ( nazal polip ) olan hastaların % 40 ile % 60’ında birlikte görülür.

 

Alerjik astım olabileceğimizi hangi durumlarda düşünmeliyiz ? Aşağıdaki soruların karşılıkları evetse alerjik astım olabilirsiniz

 • Son 1 yılda göğsünüzde hırıltı yahut ıslık sesi duydunuz mu?
 • Son 1 yılda rastgele bir vakitte gece nefes darlığı atağı ile uyandınız mı?
 • Son 1 yılda gece her hangi bir vakitte öksürük atağı ile uyandınız mı?
 • Son 1 yılda her hangi bir vakitte göğsünüzde sıkışma hissi ile uyandınız mı?
 • Her hangi bir vakitte şiddetli bir egzersizi takiben nefes darlığı atağı yaşadınız mı?
 • Her hangi bir vakitte gündüz kurallarında dinlenme halindeyken nefes darlığı atağı yaşadınız mı?
 • Her hangi bir ataktan sonra kendinizi kâfi hissediyor musunuz yoksa şikayetleriniz daima mi ?

 

Şayet bu sorulardan birine “evet” dediyseniz yakınmalarınız meskende, iş ortamında uzakta yahut seyahatte az yahut yok muydu ? sorusu sizin şikayetlerinizden sorumlu alerjen ile temas ettiğinizde ortaya çıktığını gösterir. Ailesinde alerjik astım şikayetleri ve tanısı olanların bu soruları kendine sorması daha kıymetlidir. Bilhassa alerjik burun akıntısı tıkanıklık kaşıntı ve hapşırma şikayetleri başlayan hastalar ailesinde astım varsa kesinlikle alerji uzmanları tarafından değerlendirilmedir.

 

YETİŞKİN ALERJİK ASTIMLI HASTA DOKTORA GİDERKEN NE HAZIRLIK YAPMALI ?

Yetişkin hastalarda ortaya çıkan alerjik astım bilhassa gece sabaha karşı gelişen ve tekrarlayıcı özellik gösteren inatçı 3 haftadan uzun süren öksürük atakları, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı nefes darlığı atakları ile karakterizedir. Alerjik astım için sorduğumuz sorulara cevabınız evetse alerjik astım şikayetleriniz varsa alerjik astım teşhisi için doktora giderken nasıl hazırlık yapmalıyım? Nelere dikkat etmeliyim biliyor muyuz? Şayet bilmiyorsanız bu yazımızı okumalısınız.

 

Alerjik astım belirtileri varsa Yetişkin Alerji Uzmanına başvurabilirsiniz

Sizde alerjik astım belirtileri varsa alerjik hastalıklar uzmanlarına başvurabilirsiniz. Zira alerji uzmanları alerjik astım ve alerjik hastalıklar konusunda eğitim almış ve bu eğitim sonucu alerji uzmanlık diploması almış ve tıpkı vakitte iç hastalıkları uzmanı olan yeni ismiyle immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanı olan uzmanlardır.

 

Yanınızda kullanmakta olan ilaçları getirmeniz iyi olur

Alerji uzmanına giderken kullanmakta olduğunuz ilaçları da yanınızda getirmeniz yararlı olacaktır.

 

Mümkünse bir hafta öncesinde birtakım ilaçları almayınız

Bilhassa gerekli değilse alerji ilaçları ( antihistaminikler ), öksürük ilaçları, soğuk algınlığı ilaçları antidepresan ilaçların tabibinin denetiminde 1 hafta öncesinden başlayarak kullanmamak gerekiyor. Zira şayet alerji testi gerekirse bir hafta öncesinden bu ilaçları kullanmamak gerekiyor. Nefes açıcı sprey ve buharlar alerji testini etkilemez. Yalnızca parasetamol içeren ateş düşürücüler ve antibiyotikler de alerji testini etkilemez. Lakin kimi ilaçları mecburî kullanmak gerekiyorsa öncelikle hastanın şikayetlerinde azalma denetim ve rahatlama olması gerekir. Gerekli testler rahatlama sonrası yapılabilmektedir.

 

Daha evvel yapılmış analiz ve röntgen analizlerini yanınızda getirin

Öncelikle daha evvel yapılmış analizleriniz, röntgen filmleriniz varsa kesinlikle yanınızda getirmeniz gerekiyor. Zira muayene sonuçlarına nazaran gerekli analizler ve röntgen sineması çekilebilir. Daha evvel yapılmış analizlerin tekrar yapılmasının önüne geçmek gerekir.

 

Açlık yahut tokluk kıymetli değildir

Alerji testi gerekebileceği için aç olarak gelmeye gerek yoktur. Açlık yahut tokluk bedelli değildir. Bu nedenle tok gelmesi daha beğenilen olacaktır.

 

Sonuç olarak;

 • Yetişkin alerji uzmanına giderken yanınızda kullandığınız ilaçları da götürün.
 • Gerekli değilse 1 hafta öncesinden alerji ilaçları, öksürük ilaçları ve soğuk algınlığı ve antidepresan ilaçlarını hekiminizle görüşüp kesin.
 • Açlık yahut tokluk pahalı olmadığı için tok gelebilirsiniz.
 • Daha evvel yapılmış analiz ve çekilmiş sinemaları yanınızda getirin.

 

YETİŞKİNLERDE ALERJİK ASTIMIN TEŞHİSİ NASIL YAPILIR ?

Alerjik astım bilhassa kent ömrü ile birlikte birçok insan için giderek artan bir sorun haline gelmektedir ve sıklığı her geçen gün artan bir sıhhat meselesidir. Alerjik astım bilhassa gece sabaha karşı gelişen ve tekrarlayıcı özellik gösteren inatçı 3 haftadan uzun süren öksürük atakları, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı nefes darlığı atakları ile karakterizedir. Astım şikayetleri olan hastalarda alerjik astım tanısı nasıl konulur. Alerjik astım testleri nelerdir sorusunu cevaplamaya çalışacağız.

 

Alerjik astım teşhisi için astım belirtileri sorgulanmalıdır

Alerjik astım teşhisinin konulmasında hastanın şikayetlerinin ve öyküsünün hakikat bir formda alınması ayrıyeten tabip tarafından muayene edilmesi çok kıymetlidir. Hasta bazen atak sırasında görülebilir ve bu sıradaki muayene bulguları teşhiste yardımcı olabilir lakin birçok kere hasta atak sonrasında alerji uzmanına tarafından görülür ataklar sonrasında hastada muayene bulgusu olmayabilir.

 

Bu yüzden düzgün bir formda hastanın öyküsünün ve şikayetlerinin alınması değerlidir. Alerjik astım bilhassa gece sabaha karşı gelişen ve tekrarlayıcı özellik gösteren inatçı 3 haftadan uzun süren öksürük atakları, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı nefes darlığı atakları ile görülür. Bunun dışında spor yahut idman sonrası öksürük yahut akciğerde hırıltı olması, her grip sonrası öksürük olması, mevsim geçiş ayları ile birlikte sık sık öksürük görülmesi alerjik astım için değerlidir.

 

Alerjik astım teşhisinde muayene bulguları değerlidir

Alerjik astım belirtileri sorgulandıktan sonra muayeneye geçilir. Muayene bulgusu külliyen olağan olabilir. Lakin öksürük belirtileri olduğu dönemde akciğerde hırıltı duyulabilir. Bilhassa hastalar tarafından nefes alıp verirken ıslık sesine misal bir ses geldiğini söylenir. Bazen sırtını bile dinlemeden uzaktan bile nefes alıp verirken bir ses duyulabilir. Nefes sıkışması görülebilir. Alerjik astım belirtileri olmadığı dönemlerde akciğerler büsbütün olağan görülebilmektedir.

 

Alerjik astım teşhisinde gerekli testler yapılmalıdır

Alerjik astım belirtileri sorgulandıktan ve muayene edildikten sonra tetkiklere geçilir. Astım şikayeti olan hastalarda alerji testi yapılması gereklidir. Astımlı hastaların % 60 ile % 80 ‘ i alerjik astımdır bu yüzden alerji testleri pahalıdır. Teneffüs işlev testi, kan tetkikleri, akciğer sinemaları üzere tetkiklerinden gerekli olanları yapılır. Çıkan sonuçlara nazaran de alerjik astım olup olmadığına karar verilir

 

Alerjik astım teşhisinde alerji testi çok değerlidir

Alerjik astım teşhisinde alerji testi çok değerlidir. Alerji cilt testlerinin yapılması astımın alerjik olup olmadığını gösterecektir. Astımlı hastaların alerji tarafından incelenmesi katiyetle gereklidir.

 

Astımın alerjik olması durumunda, alerjik olunan alerjenlerden kaçınmak ve astım tedavisinde çok bedelli bir yere sahip olan aşı tedavisi üzere ilaç tedavisine iki seçenek daha ek olmaktadır. Alerji testiyle neye bağlı alerji olduğu, alerjinin derecesi ve test sonrasında uygunda hangi alerjenle alerji aşısı yapılabileceğine karar verilir. Alerji testi birinci öncelik ciltten yapılmasıdır.

 

Ciltten yapılan alerji testleri kandan yapılan alerji testine nazaran en gerçek sonucu verir.

Zira kandan yapılan alerji testi testin yapıldığı aygıtın kalitesine nazaran değişirken ciltten yapılan alerji testi daha gerçek sonuç vermektedir. Alerjik astım teşhisi için ciltten alerji testi her yaşta yapılabilmekle birlikte genelde çocuklarda 2-3 yaşından sonra ve tüm yetişkin hastalarda her yaşta yapılmaktadır. Alerji testinin alerji uzmanları tarafından yapılması yanlışsız teşhis ve tedavi ve alerji aşısı başlanıp başlanmayacağı konusunda karar verilmesi bakımından çok pahalıdır.

 

Alerji hastalıkları uzmanı olmayan Göğüs hastalıkları yahut KBB uzmanları tarından yapılan testler yanlış yorumlanmaktadır. Alerji uzmanları dışındaki tabiplerin alerji aşılarını başlamaya yetkisi bulunmamaktadır. Alerji tabipleri dışındaki göğüs tabipleri ve kbb doktorları tarafında yanlış yapılan testler uzun bir mühlet yanlış aşı yahut gereksiz aşı tedavilerine yol açabilir.

 

Alerji teşhisi için alerji testinden bir hafta öncesinde kimi ilaçlar kesilmelidir.

Alerjik astım teşhisi için alerji testi yapılması için bir hafta öncesinde öksürük ilaçları, alerji ilaçları ( antihistaminikler ) soğuk algınlığı ve antidepresan ilaçları kesilmelidir. Bilhassa dekonjestan yahut antihistaminik içeren ateş düşürücü ilaçlar kesinlikle doktora sorularak kesilmesi gerekir. Lakin fazla şikayeti olan hastalarda öncelikle hastalık şikayetlerinin azaltılması daha sonra ilaçlar kesildikten bir hafta sonra alerji testinin yapılması daha uygun olur.

 

Alerjik astım teşhisi için eğitim değerlidir

Alerjik hastalıkların hepsinde olduğu üzere Alerjik astım teşhisi için eğitim değerlidir. Alerjik astım konusunda özel eğitim almış ve bu mevzuda faal olan uzmanlar alerji uzmanlarıdır. Yetişkin alerji uzmanları alerjik astım ve alerji hastalıkları konusunda eğitim alarak yetişkin alerji uzmanı diploması olan birebir vakitte iç hastalıkları uzmanı olan uzmanlardır.

 

Sonuç olarak;

 • Alerjik astım teşhisi için öncelikle alerji astım belirtileri sorgulanır.
 • Alerjik astım belirtileri olan hastalar muayene edilir.
 • Alerjik astım muayenesi sonrası gerekli testler yapılır.
 • Alerjik astım teşhisinde alerji testlerinin alerji uzmanlarınca yapılması kıymetlidir.
 • Alerjik astım teşhisinde eğitim kıymetlidir ve bu hususta özel eğitim alan uzmanlar alerji uzmanlarıdır.

 

YETİŞKİNLERDE ASTIM NASIL TEDAVİ EDİLMELİDİR?

Alerjik astım bilhassa kent ömrü ile birlikte birçok insan için giderek artan bir sorun haline gelmektedir ve sıklığı her geçen gün artan bir sıhhat sorunudur. Alerji uzmanları tarafında tetkikleri yapılan ve alerjik astım tanısı konan hastalar için en bedelli sorun tedavi nasıl yapılacağıdır. Alerjik astım tedavisi katiyetle alerji uzmanları tarafından yapılmadır. Bu makalede Alerjik astım tanısı konulduktan sonra tedavi nasıl yapılmalıdır sorusunu cevaplamaya çalışacağız

 

Alerjik Astım Tedavisinde Gerçek Teşhis Değerli

Alerjik astım teşhis için yapılan tetkiklerin alerji tabipleri tarafından yapılmasının kıymeti bilhassa tedavini nasıl yapılacağının belirlenmesi açısından çok kıymetlidir. Alerjik astım tedavisi için öncelikle yanlışsız teşhisin konulması gerekiyor. Alerjik astım için yapılan tetkiklerin gerçek yapılması ve gerçek yorumlanması gerçek teşhis konulması için pahalıdır. Kazara alerjik astım teşhisi alan hastalar boşu boşuna uzun yıllar astım ilaçları kullanmak zorunda kalabilir. Bunun dışında alerjik astım teşhisi konulamazsa alerjik astım teşhisi atlanmış ve sık sık hastalanma nedeniyle hastanenin acil servisine nefes darlığı nedeniyle gitmek zorunda kalacak ve gereksiz antibiyotikler kullanılmaya neden olacaktır. Bu nedenler alerjik astımın hakikat teşhisi çok değerlidir.

 

Yetişkinlerde Alerjik Astım Tedavisi birçok basamaktan oluşmaktadır.

Alerjik astım tedavisinde tüm alerjik hastalıklarda olduğu üzere birinci evvel korunma ile başlar sonrasında ilaç tedavisi, alerji aşısı, tamamlayıcı tedavi ve eğitim olmak üzere beş basamaklıdır.

 

Alerjik Astım Tedavisinde Korunma Tedavisi

Alerjik astım tedavisinde korunma denilince alerjik astıma neden olan ve tetikleyen faktörlere karşı korunma tedavisidir. Korunma tedavisinde mümkün olduğunca alerjenlerden korunma ve tetikleyicilerden korunma halinde olabilir. Alerjik astım gelişimine neden olan nedenlerden korunma biçimlerine uyulması hasta için çok kıymetlidir. Alerjiye yol açan alerjenlerden korunmak ileride uygulayacağımız ilaç tedavilerini ve tedavi tekniklerini de etkilemektedir.

 

Alerjenlerden Korunma

Alerjenlerden korunmak bilhassa alerjik hastalıklar için çok kıymetlidir. Alerjik astıma yol açan alerjen tespit edilebilirse alerjik astımına neden olan alerjenlerden korunma gündeme gelir. Örneğin konut tozu mite alerjisi varsa hayatımızda çok fazla yer tutan eşyalar içinde yaşayan mite’lardan korunma önlemeleri alınmalıdır. Polenlere alerji varsa bilhassa yurtdışında daha fazla olan polen takvimleri ve polen sayımları ile polenlerin ağır olduğu devirlerde polenlerden korunma tedbirleri alınmalıdır. Kedi, köpek üzere hayvan tüylerine karşı alerji varsa hayvan tüylerinden korunma tedbirleri alınmalıdır. Mesleksel olarak alerjenlere maruz kalanlarda bu alerjenlere karşı işyerinde tedbir alınması kıymetlidir. Tedbir almamıza karşın kaçamadığımız alerjenler için aşı tedavisi ( immunoterapi ) en bedelli tedavi seçeneğidir.

 

Tetikleyicilerden Korunma

Alerjik astım ataklarının ortaya çıkmasından en kıymetli tetikleyicilerde birisi kış dönemlerinde daha fazla karşımıza çıkan tekrarlayan viral enfeksiyonlar olan grip salgınlarıdır. Tetikleyicilerden korunmada en kıymetli korunma gribe karşı müdafaadır. Gribe karşı korunmada grip mevsimi öncesi olan Eylül ayında grip aşısı yapılması tavsiye edilebilir. Alerjik astımlı bireyler kokulara karşı çok hassastır. Astımda vakitle gelişen çok bronş hiperreaktivitesi yahut çok hassasiyet nedeniyle keskin kokulu parfümlerden kaçınılması ve parfümsüz deterjanlarla paklık yapılması ve paklık gereçlerinin kokusuz olanlarının tercih edilmesi yararlı olacaktır.

 

Bütün astımlı hastalar için en pahalı kahırlardan ve tetikleyicilerden birisi sigaradır. Sigara bütün hava yollarını direkt olarak etkileyen bir çok ziyanlı bahis içermektedir. Hem kronik obstrüktif akciğer hastalığı (kronik bronşit + amfizem) hem de astım üzere sigara ile irtibatlı akciğer hastalıklarında kalıcı ve devamlı süren hava yolu hasarı meydana getirmektedir

 

Sigara içmek astımlı hastalarda akut astım ataklarını tetikleyebilmektedir; bunun yanında astım yükü ile sigaraya maruziyeti ortasında çok sıkı bir münasebet vardır. Çocukluk yıllarında sigara maruz kalmak bile ileride astım için çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son devirdeki bilgilerimiz faal sigara içiminin erişkinlerde astımın başlangıcı için bedelli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir.

 

Yetişkin hastalarda bilhassa kronik öksürük şikayeti birçok hastalıkla birlikte olabileceği için sistemik muayenesi yapılmalıdır. Kronik öksürüğün sebeplerinde biri olan reflü de tetikleyici faktördür ve reflü belirtisi olan hastalarda reflü tedavisi önerilir.

 

Alerjik astım ile birlikte çok sık görülen alerjik rinit yahut saman nezlesinin tedavisinin birlikte verilmesi gereklidir. Alerjik rinite bağlı olarak burun tıkanıklığı olan hastanın burun tıkanıklığı giderilmediği sürece bütün alerjenler için en kolay yo olan ağızdan nefes alma başlar ve direkt olarak alerjenler akciğerin içine ulaşırlar. Alerjik riniti tedavi edilmeyen hastaların alerjik astımı da tedavi edilemez. Egzama varsa egzama tedavisi verilmesi alerjik astım tedavisi muvaffakiyetini artırmaktadır.

 

Yetişkinlerde Alerjik Astımı tetikleyenlerden Kaçınmak değerli midir.?

Bilhassa obezite alerjik astım gelişimine katkıda bulunmaktadır. Zira obezlerde yağ hücreleri astıma neden olan kimi bahisler salmaktadır. Bu nedenle obezite olanların kilo vermeleri ve obeziteden kaçınmak yararlı olacaktır. Bilhassa fast-food beslenmek astım ataklarını tetikleyebilmektedir.

 

Hava kirliliği kent hayatının getirdiği en büyük meselelerden biridir. Bilhassa hava kirliliğinin ağır olduğu dönemlerde dışarıda fazla kalınmaması gerekir ayrıyeten yeniden hava kirliliğinin ağır olduğu evrelerde pencerelerin açılmamasına dışarıdaki kirli havanın odanın içerisine girmesi engellenmelidir. Gerekirse odada hava odasını temizlemek için hava filtre aygıtları kullanılabilir.

 

Sigara içimi ile alerjik hassasiyetin oluşumu ve ileride oluşabilecek astım ortasında kesin bir temas vardır. Bu sebeplerden ötürü alerjik astım olsun yahut olmasın sigarayı bırakmaya yönlendirmeli ve pasif sigara içiminden de korunmalarını sağlamalıyız.

 

Yetişkinlerde Alerjik Astım Tedavisinde İlaç Tedavisi nasıldır?

Alerjik astım tedavisinde rahatlatıcı ve uygunlaştırıcı tedavi olmak üzere iki türlü ilaç tedavisi vardır.

 

Alerjik Astım Tedavisinde Rahatlatıcı İlaç Tedavisi

Alerjik astımlı hastalarda en değerli şikayet nefes darlığıdır bu yüzden biran evvel nefes darlığının giderilmesi gereklidir. Alerjik astım tedavisinde rahatlatıcı ilaç tedavisinde ilaçlar bronşlarda genişleme yaparak öksürük ve nefes sıkışmasında rahatlama sağlar. Yalnızca öksürük, akciğerde hırıltı ve nefes darlığı olduğu periyotlarda 1-2 hafta müddetle kullanılmaktadır. Tek başına kullanıldığında yalnızca şikayetleri ortadan kaldırabilir fakat alerjik astımı güzelleştirmez.

 

Alerjik Astım Tedavisinde Uygunlaştırıcı Tedavi

Alerjik astımın tedavisi için gerekli olan en değerli ilaçlar denetim edici olan uygunlaştırıcı tedavilerdir. Kortizon içeren ve içermeyen ilaçlar vardır. Bu tedaviler akciğerlerdeki alerjik astım nedeniyle gelişen hasarı düzeltmek için kullanılmaktadır. Birçok sefer rahatlatıcı ilaçlarla birlikte kullanılırlar astımın durumuna bağlı olarak uzun periyodik kullanılır. Hastalar tarafından birçok sefer kortizon içerdiği için kullanılmak istenmeyen ilaçlar aslında içerdikleri kortizon çok az ölçüdedir ve dozları hastaya ziyan vermeyen dozlar olarak ayarlanması gerekir. Kortizon içeren ilaçlar uygun verilirse ebediyen korkulan kortizonun ziyanı olmayacaktır.

 

Yetişkinlerde Alerjik Astım Tedavisinde Alerji Aşı Tedavisi gerekli midir ?

Alerjik astım tedavisinde alerji aşısı çocuklarda olduğu üzere yetişkin hastalarda da tesirli bir tedavidir. Alerjik astım hastalığında şikayetlere yol açan alerjenlerden uzak kalmak çok pahalıdır. Kedi, köpek, lateks üzere kimi alerjenlerden uzak kalınırsa şikayetler denetim altına alınır. Çok daha yaygın bulunan konut tozu yahut polenler ile teması kesmek mümkün olmamaktadır. Bu durumda bu alerjenlere karşı bedenimizde tolerans geliştirerek misal biçimde şikayetlerin denetim altına alınmasını sağlar. Yani daha fazla alerjen denetimli olarak alerji tabipleri denetiminde bedenimize verilmesi ile aşı tedavisi (immünoterapi) ile sağlanır.

 

Alerji aşıları dilaltı ve cilt altı enjeksiyon aşısı olmak üzere iki tiptir. Lisan altı aşısı da damla, sprey ve tablet aşısı olmak üzere 3 tiptir. Dilaltı sprey ve damla aşılar ne yazık ki artık üretilmemektedir. Cilt altı enjeksiyonlar da daha tesirli tedavi sistemidir. Alerji aşıları alerjik astımın nedeni olan alerjiye karşı bedeni alıştırmakta ve bağışıklığı artırıp bronşların ziyan görmesini engellemektedir. Alerji aşıları ile alerjik astım denetimi sağlandığı üzere tedavi sonrasında büsbütün ortadan kaldırılması da mümkün olabilir. Alerji aşıları başladıktan sonra ilaç gereksinimini azaltmakta ve hatta ortadan kaldırmaktadır. Alerji aşılarında kortizon ve hormon bulunmaz yalnızca alerjenler bulunur.

 

Aşı tedavisi (İmmünoterapi) alerjik hastalıkların doğal gidişini değiştiren tek tedavi tekniğidir. Bu nedenle İmmünoterapiye erken devirde başlanılmalıdır. İmmünoterapi en son başvurulacak bir tedavi seçeneği olarak değil, hastalığın erken periyodunda ilaç tedavisine ek olarak uygulanan bir tedavi seçeneği olmalıdır.

 

Alerjik Astım Tedavisinde Tamamlayıcı Tedavi

Alerjik astım tedavisinde tamamlayıcı tedavi korunma, ilaç tedavisi ve alerji aşısı yanında verilen takviye tedavisine tamamlayıcı tedavi denilmektedir. Birçok formül uygulanmış ancak bilimsel olarak pahalı bir yararı bulunmamıştır. Bilhassa akapunktur, biorezinans, homeopati üzere tamamlayıcı tedavilerde bilimsel olarak çok yararlı olduğunu yönelik sonuçlar saptanmamıştır. Bitkisel tedavi yolları denenebilir lakin birtakım bitkilerin tedaviden çok ziyanı olabileceği de unutulmamalıdır.

 

Alerjik Astım Tedavisinde Eğitim

Alerjik astım tanısı konulduktan sonra en değerli sorun tedavi zira astım tedavisi için uygulana tedaviler uzun yıllar devam edebilmektedir. Bu yüzden alerjik astım tedavisinde eğitim çok değerlidir. Bilhassa astım için kullanılan ilaçların nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verilmesi ve ilaçların hakikat kullanılması çok pahalıdır. Aksi takdirde ilaçların yanlış kullanılması tedavi başarısızlığına neden olacaktır. Ayrıyeten astım tedavisi bir bütün olarak bakıldığında korunma tedavisi, ilaç tedavisi ve bilhassa 3-5 yıl sürebilen aşı tedavisinde alerjik astımlı hastalara eğitim verilmesi kıymetlidir.

 

Sonuç olarak;

 • Alerjik astım tedavisi için yanlışsız teşhis kıymetlidir.
 • Alerjik astım tedavisi bir bütün olarak değerlendirilmeli ve tedavideki bütün basamaklar ; korunma tedavisi, ilaç tedavisi, alerji aşısı, tamamlayıcı tedavi ve eğitim birlikte yapılmalıdır
 • Alerji uzmanlarının denetiminde uygulanan Alerji aşısının başarısı yüz güldürücüdür.
 • Alerjik astım tedavisinde ilaçların nasıl kullanılacağının eğitimi çok kıymetlidir.

 

Yetişkinlerde Alerjik Astım Tedavi Edilmezse Neler Olur?

Alerjik astım bilhassa kent ömrü ile birlikte birçok insan için giderek artan bir sorun haline gelmektedir ve sıklığı her geçen gün artan bir sıhhat düşüncesidir. Alerji uzmanları tarafında tetkikleri yapılan ve alerjik astım tanısı konan hastaların ileri yıllarda daha büyük sıkıntılara dönüşmeden tedavilerinin yapılması gereklidir. Alerjik astım tedavisi katiyetle alerji uzmanları tarafından yapılmadır. Alerjik astım tedavisi yapılmadığında değerli meselelere neden olur. Tedavi edilmediğinde ne üzere problemler oluşabilir sorusunu cevaplamaya çalışacağız.

 

Yetişkinlerde Alerjik Astım Tedavi Edilmezse Akciğerler Etkilenebilir

Alerjik astım tanısı konan hastaların asıl teşhis konulduktan sonra en değerli kısmı tedavi oluşturmaktadır. Uzun ve çeşitli ilaç tedavileri ile birlikte aşı tedavisini içeren tedavi basamakları hasta için çok kıymetlidir. Alerjik astım tedavi edilmezse sık öksürük, nefes darlığı şikayetlerinde artış olur. Balgam çıkarılamaz. Bunun sonucunda zatürre gelişebilir. Sık tekrarlayan Zatürre atakları sonucunda akciğerlerde kalıcı hasara yol açabilir. Tedavi edilmeyen alerjik astım ne yazık ki tıpkı formda kalmaz daha fazla ilerler ve tedavisi kaygı astım haline gelir bununla birlikte Astım atakları nedeniyle sık sık hastanelerin acil servislerin de yatırılmak zorunda kalınabilir.

 

Alerjik Astım Tedavi Edilmezse Akciğerlerde Kalıcı Hasarlar Gelişebilir

Alerjik rinit yani burun akıntısı tıkanıklık şikayetleri ile başlayıp alerjik astıma dönüşebilen bu hastalık daha sonra tedavi edilmezse bronşlarda kalıcı hasarlar gelişir. Bunun sonucunda da ömür uzunluğu sürecek olan tedavisi daha güç astım gelişir.

 

Alerjik Astım Tedavi Edilmezse Yüksek Doz İlaçlar Gerekebilir

Alerjik astım tedavi edilmezse sık öksürük, sık nefes darlığı gelişir. Kış aylarında daha fazla artış gösteren sık sık hastalanıp hastaneye yatmak zorunda kalınır. İleride güç astım olarak isimlendirdiğimiz tedavisi daha güç ve birçok ilaç karşılık vermeyen astım haline gelirler

 

Sonuç olarak;

 • Alerjik astım tedavi edilmezse zatürre gelişebilir.
 • Alerjik astım tedavi edilmezse akciğerlerde kalıcı hasarlar gelişir.
 • Alerjik astım tedavi edilmezse yüksek doz ilaçlar ve antibiyotik muhtaçlığı ortaya çıkabilir.
 • Alerjik astım tedavi edilmezse yüksek doz ilaçlara karşılık alınamayan ileride tedavisi daha güç olan güç astıma dönüşebilir.

 

Yetişkinlerde ortaya çıkan Güç astım nedir ve nasıl tedavi edilir?

Alerjik astım yetişkinlerde sık görülen uzun periyodik bir hastalıktır. Alerjik astımın temel belirtileri sık öksürük, nefes sıkışması ve göğüs ağrısıdır. Alerjik astım tedavisi korunma, ilaç tedavisi, alerji aşıları, tamamlayıcı tedaviler ve eğitim olmak üzere beş basamaktan oluşmaktadır. Alerjik astım tedavi edilmezse değerli meşakkatlere neden olabilir. Tedavi edilmediği vakit tedavisi daha güç olan Sıkıntı astım haline gelebilir. Güç astım tedavisi nasıldır ? ve yeni geliştirilen ilaçlar var mı ? ile ilgili soruları cevaplamak için bu makaleyi yazdık

 

Meşakkat Astım nedir ?

Güç astım klinisyenlerin tedavisi güç olan astımda kullandıkları, tarifi hala tartışmalı bir tabirdir. 6-12 aylık bir müddette standart tedaviyle denetim edilemeyen, ağır astımlı, kortizona bağımlı ya da kortizona dirençli astım olgularını içermektedir. Astım ataklarının sıklığına, semptomların başlangıç suratına, hastalığın müddetine ve tedaviye yanıt durumuna nazaran değişik halleri mevcuttur. Bilhassa uzun mühlet alerjen maruziyeti sonrasında ortaya çıkan ve tedaviye karşılık vermeyen ağır astımda Anti IgE tedavi yeni bir tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Alerjik astımlı hastaların hayat kalitesini ve ilaç kullanımını ve acil yatışlarını azalttığı gösterilmiştir.

 

Anti IgE TEDAVİ NEDİR ?

Astımlı hastaların tedavisinde yeni kullanılan ilaç Anti IgE olarak isimlendirilen tedavidir.

Astım en sık nedeni olan alerjik hastalıklarda en kıymetli husus alerjenlere karşı oluşan IgE ismini verdiğimiz antikorlardır. Dolanımda yer alan IgE’ler alerji hücrelerin üzerine yerleşir ve sonrasında alerjen ile temas ettiğimizde nefes darlığı, hırıltı ve balgam üzere şikayetlere yol açan kimyasal bahislerin salınmasına yol açar. Anti IgE tedavi dediğimiz ilaç dolanımdaki IgE’ leri bağlayarak alerji hücresinin üzerine yapışmasını maniler ve bu formda alerji hücrelerinden kimyasal ögelerin salınması engellenmiş olur.

 

Anti IgE tedavi ne vakit kullanılır?

Anti-IgE inhaler kortizonlarla denetim altına alınamayan ağır alerjik astımı olan, tedavisi kasvet olan yıl uzunluğu bir allerjene (akar, küf, mesken hayvanı) hassas hastalarda kullanılabilir. Anti IgE tedavi şikayetlerin denetim altına alınmasını sağladığı ayrıyeten rahatlatıcı ilaç kullanma ihtiyacını, ve astım alevlenmelerin azalmasını sağladığı gösterilmiştir.

 

Anti IgE tedavi karşılığı nasıl kıymetlendirilir. ?

Yeni geliştirilen bu ilaçlar ile zahmet astım tedavisi sağlanabilmektedir. Güç astımlı hastalar alerji uzmanları tarafından muayene edilip değerlendirildikten sonra tedaviye 2 haftada bir yahut 4 haftada bir olacak biçiminde kola iğne formunda yapılarak tedavi edilmeye başlanır.

 

Tedavinin 16. haftasında hastanın tedaviye karşılığı şikayetlerin azalmasına, rahatlatıcı ilaç kullanımının ve alevlenmelerin azalmasına bakarak kıymetlendirilir. Son bilgiler uzun vadeli tedavi sonrasında Anti IgE tedavi kesilmesine karşın şikayetleri geri gelmediğini göstermektedir. Yalnızca Alerji uzmanlarının bulunduğu ve tedavi için uygun kuralların sağlandığı merkezlerde yapılmalı ve uygulama sonrası hastalar en az iki saat bekletilmelidir.

 

Sonuç olarak;

 • Alerjik astım tedavi edilmezse güç astıma dönüşebilir.
 • Alerjik güç astım Anti IgE ile tedavi edilebilir.
 • Alerjik meşakkat astım tedavisinde kullanılan Anti IgE tedavi ile astım atakları ve ilaç kullanımı azalabilir.
 • Alerjik meşakkat astım tedavisinde kullanılan Anti IgE tedavi yalnızca alerji uzmanları tarafından yazılabilir ve uygulanabilir.