Tiroid kanserinin görülme sıklığı dünyada yüzde 185 arttı

Tiroid kanserinin görülme sıklığı dünyada yüzde 185 arttı
Tiroid kanserinin görülme sıklığı dünyada yüzde 185 arttı
Share

Amerikan Tıp Birliği tarafından yayınlanan ve dünyanın en saygın tıp mecmualarından biri olan JAMA’da tiroid kanserine ait araştırma yayınlandı. 195 ülke üzerinde yapılan ve çarpıcı sonuçların yer aldığı bu çalışmada Türkiye’de yer alıyor. Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, bu kadar geniş kapsamlı çalışmaları literatürde az gördüklerini vurguladı.

 

Yeditepe Üniversitesi, Endokrin Cerrahi Kısmından Prof. Dr. Erhan Ayşan “Tiroid kanserinin görülme sıklığı tüm dünyada yüzde 185 arttı ve bu dehşet verici bir bedel. Bununla birlikte hastalığa bağlı vefat oranlarında da yükselme görülüyor. Hatta bu artış suratının yüzde 80’lere ulaştığı ülkeler var. Türkiye’ye baktığımızda, ne yazık ki ülkemizde de tiroid kanseri olaylarında artış kelam konusu.

 

Uygun haber şu ki, vefat oranları dünya ile tıpkı paralellikte gitmiyor. ABD, Çin ve Hindistan’da mevt oranları artarken, Türkiye’de azalıyor. Bu bedelli bir nokta. Bahsin derinine indiğimizde Türkiye’de tiroid hastalıkları ve guatr konusunda farkındalığın olduğunu görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

 

‘TİROİD KANSERİNDE EN BEDELLİ ETKEN GENETİK FAKTÖRLER’

Türkiye’de bilhassa Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde tiroid kanserinin ve guatrın yaygın olarak görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Erhan Ayşan, “Bununla ilgili bir farkındalık var ve bu sayede insanlarımız tiroid ve guatr ile ilgili kuşkuları olduğunda ivedilikle doktora gidebiliyorlar. Bu, ülkemiz için bedelli bir avantaj.

 

Yapılan araştırmada da dikkat çekildiği üzere, genetik faktörlerin tiroid hastalıkları ve tiroid kanseri için çok bedelli bir etken olduğunu görüyoruz. Ailede bir bireyde bile tiroid kanseri ya da guatr tespit edildiğinde öteki aile bireylerinin artmış bir risk altında olduğunu biliyoruz. Tiroid kanseri açısından ikinci pahalı faktör ise radyasyon maruziyeti. Çevresel faktörler ve sigara kullanımı da tiroid kanserinde riski artırıcı ögeler ortasında yer alıyor” tabirlerini kullandı.

 

‘TEŞHİSİN GECİKTİĞİ OLAYLARDA YAPILABİLECEKLER SINIRLI’

Hastalığın hem yüksek hem de düşük sosyoekonomik seviyeye sahip insanlarda arttığını belirten Prof. Dr. Erhan Ayşan kelamlarına şöyle devam etti:

 

“Ölümler düşük sosyoekonomik seviyeye sahip insanlarda daha fazla. Bu durumun en bedelli nedeninin de tabibe geç başvurmak olduğu gösterilmiş. Yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip beşerler ise tabibe, hatta mevzunun uzmanı olan endokrin tabiplerine erken başvuruyor ve bu sayede hastalığın tedavisini çok erken evrelerde alabiliyorlar.

 

Böylelikle vefat oranları bu kümedeki insanlarda daha düşük oluyor. Ne yazık ki düşük sosyoekonomik seviyeye sahip topluluklarda bu başarılamadığından geç teşhis ve geç tedavi nedeniyle vefatlar daha fazla gerçekleşiyor. Hakikaten dünyada tiroid kanserine bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke olan Etiyopya’da, kişi başına düşen gayri safi ulusal hasıla son derece düşükken, bu kıymetin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Katar’da mevt oranları en düşük düzeyde. Unutulmamalıdır ki tiroid kanseri erken teşhis edildiğinde büsbütün tedavi edilebilen seçkin kanserlerden biridir.”

 

KANSERİ ERKEN EVRELERDE YAKALAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT

Tiroid kanserinin bedelli bir özelliğinin bulgu vermemesi olduğunu belirten Prof. Dr. Erhan Ayşan şunları söyledi:

“Bu durum hastalığın geç teşhis edilmesinde değerli faktörlerden biri. İnsanlarımız şu noktalara azami dikkat göstermeli: Öncelikle, ailede tiroid kanseri hadisesi var mı? Bunu büyüklerimize soracağız. Ailede bu türlü “bir kişi bile varsa” katiyetle bir endokrin uzmanına başvurmaları ve asla tiroid ultrasonu yaptırmaları gerekiyor.

 

İşte bu evrede yapılan yanılgılardan biri de hasta doktora başvurduğunda sadece kan analizleri yapılması, ultrason yapılmaması oluyor. Kan analizi olağan çıktığında ‘bende bir şey yok’ deniyor. Bu çok yanlış! Tiroid kanseri kan bulgusu vermez. Münasebetiyle her hastada asla ultrason yapılması gerekiyor. Ultrason son derece kolay, ucuz, radyasyon içermeyen bir görüntüleme tekniğidir. Yaş ilerledikçe tiroid kanseri riski artıyor.

 

Münasebetiyle bizim teklifimiz 40 yaşından sonra yılda bir sefer tiroid ultrasonu yapılması istikametinde. Tiroid kanseri tanısı alan her hasta ameliyat olmalı. Bu teşhisi alan kişi hemencecik bir endokrin cerraha gitmeli. Gerçek yapılmış bir ameliyatla yüzde yüz muvaffakiyet sağlanabilmektedir.”

 

KARADENİZ’DE GUATRIN FAZLA GÖRÜNME NEDENİ

Son olarak, çeşitli tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasında besin faktörüne de dikkat çeken Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, “Karadeniz, ülkemizde kara lahananın en fazla üretildiği ve tüketildiği bölgedir. Ne yazık ki, kara lahana bedende iyodu tutuyor. Tutulan iyodu tiroid bezi kullanamadığı için bez büyüyor yani guatr ortaya çıkıyor. İşte Karadeniz’de guatrın fazla görülmesinin sebeplerinden biri de bu. Biz bu yiyeceği kesin olarak yasaklamıyoruz lakin tüketiminin azaltılmasını öneriyoruz” dedi. (DHA)