Tamamlayıcı tıp ekseninde sağlıklı hayat

Tamamlayıcı tıp ekseninde sağlıklı hayat
Tamamlayıcı tıp ekseninde sağlıklı hayat
Share

Tıpta bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte teşhis koymada ve birtakım tedavilerde çok başarılı bir devirdeyiz. Lakin kimi hastalıklar için gerçek ve nedene yönelik tedavilerde birebir durum sözkonusu değil. Diyabet, insülin direnci, depresyon, Alzheimer, otoimmün hastalıklar, infertilite, kronik yorgunluk sendromu, fibromyalji üzere kimi kronik hastalıklarda artış gözleniyor.

 

Bunların birçoklarında da yapılabilen tedaviler sadece semptomatik, yani şikayeti baskılamaya yönelik. Bilhassa bu tıp hastalıklarda, nedene yönelik, gerçek bir tedavi yapabilmek için yaklaşım adabı ve bakış açımızı değiştirmeliyiz. Yani, büyük resmi görmeli, ,soruna bütüncül bakmalıyız.

 

Dünya Sağlık Örgütü’ne nazaran sıhhat; yalnızca hastalık ve hastalığın olmaması değil; fizikî, ruhsal ve toplumsal istikametten de tam bir uygunluk halidir. Aslında bu tarif bütüncül bakış açısını çok beğenilen kelam ediyor. Lakin uygulamada çoğunlukla bu kavramlar, yani ruhsal, zihinsel ve bedensel ezalar öteki farklı ele alınıyor. Hatta vücuttaki sistemler için de birebir durum sözkonusu.

 

Halbuki bizler vücudumuz, zihnimiz ve ruhumuz ile bir bütünüz. Organlarımız ve tüm sistemlerimiz birbiri ile irtibat halinde. Bu gerçeği gözardı ederek tedavilerimizde gerçek bir muvaffakiyet sağlayabilmemiz pek de mümkün görünmüyor. Bütüncül bakış açısını prensip alan tamamlayıcı tıp yolları bu alana ışık tutabilecek niteliktedir.

 

Tamamlayıcı tıp; Klasik, bilinen tıp metotları ile birlikte insanların güzelleştirilmesi ve sıhhatlerinin korunması için yapılan tedavi uygulamalarının bütünüdür. Bilimsel datalarla desteklenen, tesir sistemleri bilimsel olarak açıklanabilen formüllerdir. En bilinen ve sık kullanılan tamamlayıcı tıp metotları, akupunktur, medikal ozon tedavisi, nöralterapi, manuelterapi, fitoterapi, homeopati, proloterapi, manyetik alan tedavisi olarak sayılabilir. Tamamlayıcı tıp prosedürleri, ilgili tamamlayıcı tıp kolunda gerekli eğitimleri almış olan tabipler tarafından uygulanabilir.

 

Tamamlayıcı tıp uygulamaları bedenin doğal güzelleştirme düzeneklerini kullanarak, zihin, ruh, vücut ve tüm sistemlerin bütünlük içinde, istikrarda olmasını sağlar. Şahsa özel bir hekimlik uygulamasıdır. Hastalık ya da fonsiyonel bozuklukların ilerleyişini önler. Tesirli bir kollayıcı hekimlik uygulamasıdır. Sıhhatimiz ile ilgili yaşadığımız her türlü sorunda bu prosedürlerden hem tek başına, hem de mevcut tedaviye dayanak olarak yararlanabiliriz.

 

Tamamlayıcı tıp pratiğimizde, çoklukla rutin tedavilerle sonuç alamamış, çoğunlukla kronik problemlerle gelen bir hasta kümesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hami ve doğal metabolik sistemizi destekleyici olduğu için, rastgele bir şikayet olmadan, yalnızca sıhhati korumak, bağışıklığı güçlendirmek, detoksifikasyon, antiaging (sağlıklı yaş alma) gayesiyle da uygulanabilmektedir.