Sarkoidoz nedir? Sarkoidoz hastalığının tedavisi var mıdır?

Sarkoidoz nedir? Sarkoidoz hastalığının nedeni nedir?
Sarkoidoz nedir? Sarkoidoz hastalığının nedeni nedir?
Share

Sarkoidoz nedir?

Sarkoidoz multisitemik, non kazeifiye granülomlarla karakterize bir hastalıktır. Sarkoidoz en çok akciğerleri/mediasteni meblağ. Akciğerlerin görüntülenmesinin kolay olması ve akciğer grafisinin sık istenen bir tetkik olmasından dolayı akciğer tutulumu daha kolay saptanıyor olabilir. profdromerdeniz.com. Sarkoidozlu hastaların bedelli bir kısmında belirti yoktur, kimi hastalarda halsizlik, çabuk yorulma, ateş, ciltte lezyonlar üzere belirtiler olabilir.

 

Sarkoidoz tutulum yaptığı organa göre de isimlendirilmektedir. Akciğerleri tutan forma pulmoner sarkoidoz, merkezi hudut sistemini tutan forma nörosarkoidoz, kalbi tutan forma kardiyak sarkoidoz denmektedir. Sarkoidoz genel olarak benign (kanser olmayan, düzgün huylu) bir hastalık olarak değerlendirilir. Öteki yandan tutulum yaptığı kimi organlardan dolayı hayat tehdit edici bir hastalık haline de gelebilir. Nörosarkoidoz, kardiyak sarkoidoz bu durumun en tipik örnekleri olarak değerlendirilebilir.

 

Sarkoidoz tanısı nasıl konulur?

Genel olarak tutulum olan organdan alınan biyopsilerde non kazeifiye granülom saptanması ve granülom yapan öbür hastalıkların dışlanması ile sarkoidoz tanısı konulur. Birden fazla organda tutulum olduğunun gösterilmesi teşhis için manalıdır. Tipik radyolojik evre 1 pulmoner sarkoidozda biyopsi gerekmediğini öneren otörler olsa da ayırıcı teşhiste lenfoma, metastatik kanser üzere hastalıklar olduğundan, bu cins hastalarda biyopsi yapılması manalıdır.

 

Granülom nedir?

Granülom histopatolojik bir tabirdir. Makrofaj lenfosit üzere hücrelerin bir ortaya geldiği hücreler topluluğunun oluşturduğu küçük iltihabi yapıdır. Granülomla seyreden bir çok hastalık vardır. Sarkoidoz dışında granülomla seyreden hastalıklara örnek olarak tüberküloz, Crohn hastalığı, hipersensitivite pnömonileri, kedi tırmığı hastalığı verilebilir.

 

Sarkoidoz hastalığının nedeni nedir?

Sarkoidoz hastalığının nedeni bilinmemektedir.

 

Sarkoidoz hastalığının tedavisi var mıdır?

Sarkoidoz hastalığını külliyen ortadan kaldıran bir tedavi yoktur. Sarkoidoz hastalığını remisyona sokan ilaç tedavileri vardır. Sarkoidoz hastalığında ilaç tedavisinin temel niyeti organ disfonksiyonunu önlemektir. Pulmoner sarkoidoz akciğer grafisine göre 4 evreye ayrılır. Bedelli sayıda hastanın öteki nedenlerle çekilmiş akciğer grafilerinde sarkoidoz hastalığı saptanmaktadır. Bu hastalarda saptanan birden fazla sefer radyolojik evre 1 pulmoner sarkoidozdur.

 

Pulmoner sarkoidoz tedavisi radyolojik evrelemeyi de içeren bir formda planlanır. Kıymetli bir kısmı bir yıl içerisinde ilaçsız remisyona girdiği için radyolojik evre 1 pulmoner sarkoidoz ekseriyetle tedavisiz takip edilirken, radyolojik evre 2 ve radyolojik evre 3 pulmoner sarkoidozda teneffüs fonksiyon testlerine ve akciğer tutulumunun yaygınlığına göre tedaviye karar verilir.

 

Radyolojik evre 4 pulmoner sarkoidoz, akciğerlerde fibrozis olduğundan dolayı, genel olarak tedavi edilmez olarak değerlendirilir. Kimi organ tutulumlarında, ömür tehdit edici bir durum olması ya da organ disfonksiyonu olmasından dolayı katiyetle ilaç tedavisi verilmesi gereklidir. Örneğin nörosarkoidoz, kardiyak sarkoidoz asla ilaçla tedavi edilmesi gereken sarkoidoz formlarındandır.