Ruhsal Şiddet

Ruhsal Şiddet
Ruhsal Şiddet
Share

Şiddet Türk Lisan Kurumu’na nazaran karşı görüşte olanları inandırma ve uzlaştırma yerine kaba kuvvet uygulamak olarak tanımlanmaktır. Lakin şiddet olgusu ruhsal açıdan salt olarak ele alınmamalı zira çeşit ve türevleri bakımdan bireyde ruhsal, fizyolojik, sosyo-ekonomik alanlarda ağır tahribatlar yaşatırken tıpkı vakitte gelecek hayat kalitesini de olumsuz tarafta etkilemektedir.

 

Şiddetin göz gerisi edilen bir tipi olarak ruhsal şiddet bireyde benlik hürmetinin yitimi dışında cinsel hayatını da ruhsal olarak etkilemektedir. Bu tesirin en fikirli yanı ise tesirlerinin profesyonel takviye olmadan kalıcı olabileceği durumudur.

 

Ruhsal şiddet üzerine yapılan maruz kalma araştırmalarında bayanların bu şiddete daha ağır maruz kaldığı hatta toplumsal baskı altında kalarak bu şiddete karşı sessiz kaldıkları da maalesef görülmektedir. Ruhsal şiddete maruz kalan bayan bireyler bu süreçte aile, iş, okul ve toplumsal hayatına devam etmek zorunda kalıyor ve sağlıklı bir psikoloji ile hayatına devam edememesinden dolayı tüm bu süreçlerden bireye maruz kalan beşerler da olumsuz tarafta etkilenmektedir.

 

Öngörülere nazaran ruhsal açıdan kendini sağlıklı hissetmeyen ve ağır şiddete maruz kalan bayanların bilhassa şiddet uygulayan kişi tarafından sözel zorbalığa (hakaret etme, aşağılama, ötekileştirme, damgalama, tehdit ve şantaj) durumlarına maruz kalmaktadır.

 

Maalesef bu süreçlerin sonunda birey duygusal manipülasyona bağlı benlik korkusu yaşarken bu süreçte tasa (anksiyete) bozukluğu, depresyon, alkol ve husus bağımlılığı, cinsel bozukluklar, travma sonrası tansiyon bozukluğu (akut – kronik) üzere ruhsal problemler yaşarken bu süreçte büyütmek ve yetiştirmekle sorumlu olduğu bir çocuk sahibiyse de çocukta birtakım ruhsal ve gelişimsel badireler görülebiliyor.

 

Türkiye’de 2014 yılında yapılan bir araştırma sonucunda her 10 bayandan 4’ünün duygusal şiddet ve istismara uğradığı sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu oran yadsınamayacak derecede fazladır.

 

Şiddete maruz kalan bayanlar kendilerini çaresiz hissetmenin bir sonucu olarak yardım almaktan çekinebilmektedir. Toplumumuzdaki damgalama ve mağdurun yanında yer almama kanıları de sessiz kalmalarına birer etkendir. “Sadece 1 sefer oldu, ben yanlış anlamış olabilirim, sistemimi değiştirmek istemiyorum.” üzere kanılar de bayanın şiddet sonucunda harekete geçmemesinin sebepleri ortasındadır.

 

Şiddetin tipleri hakkında bilinçlenip nerelerden yardım alınabileceği ve dayanak görülebileceği konusunda bayanların bilgilendirilmesi, şiddetin yol açtığı ruhsal hasarı azaltmada aktif bir yol olabilmektedir. Ruhsal hasarı azaltmanın en tesirli yolu uzman bireylerden ruhsal dayanak almak olacaktır ve bayanın güzelleşmesi, hayatını tekrar kurması ismine değerli bir adım olacaktır.