Pnömoni nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir?

Pnömoni nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir?
Pnömoni nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir?
Share

Pnömoni nedir?

Pnömoni akciğer dokusunun mikroorganizmalar nedeniyle oluşan iltihabına denir. Temel bakteriler ve virüsler pnömoniye sebep olurlar, bağışıklığı baskılanmış hastalarda mantarlar da pnömoniye yol açabilirler.

 

Pnömoni belirtileri nelerdir?

Pnömoninin belirtileri öksürük, balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ateş, terleme, titreme, iştahsızlık, halsizlik ve kırgınlık üzere belirtilerdir. Daha çok yaşlı hastalarda olmak üzere konfüzyon ve dizoryantasyon da gözlenebilir. Pnömoni olan hastalarda her vakit tüm belirtilerin olması beklenmez. Pnömoni öksürük, balgam, nefes darlığı üzere teneffüs sistemi belirtilerinin baskın olduğu bir tablo ile ortaya çıkabileceği üzere kimi hastalarda halsizlik, kırgınlık ve ateş başlangıç belirtileri olabilir.

 

Pnömoni tanısı nasıl konulur?

Pnömoni tanısı fizik muayenede akciğer dinleme bulguları, akciğer grafisi ve gerekirse bilgisayarlı toraks tomografisi ile konulur. Pnömoni olan hastaların akciğer dinlemesinde (oskültasyonda) krepitan ral denilen olağandışı teneffüs sesleri duyulur lakin krepitan raller akciğerdeki tutulumun yerine ve büyüklüğüne nazaran her vakit duyulmayabilir.

 

Bundan öbür tuber sufl denilen (bronşiyal teneffüs sesi) bulgu daha az olguda duyulur. Fizik muayene bulgusunun olmaması pnömoni olmadığı manasına gelmez. Bundan öbür akciğer grafisinde pnömoniye mahsus bulgular gözlenir. Havalı bir doku olan akciğerler radyolojik olarak siyaha yakın bir renkte gözlenirken pnömonik alanlar beyaza yakın ya da grinin tonlarında gözlenebilir. Akciğer grafisin olağan olması da pnömoni olmadığı manasına gelmez. Bulguları ile pnömoniden kuşkulanılan akciğer grafisi olağan olan hastalarda tanıyı katılaştırmak emeliyle bilgisayarlı toraks tomografisi çektirilebilir.

 

Pnömoni tedavisi nasıldır?

Hastaların klinik radyolojik ve öteki laboratuvar özelliklerine nazaran ayaktan mı yoksa hastanede mi ya da ağır bakımda mı tedavi edileceğine karar verilir. Bronkoskopik prosedürler dahil ileri incelemelerle dahi olguların yaklaşık %50 sinde etken mikroroganizmanın(ların) saptanamamasından, etken izolasyonunun vakit almasından ve pnömoninin nerede, hangi kurallarda olduğuna nazaran mümkün mikroorganizmaların sav edilmesinden ötürü, pnömoni tedavisi ampirik olarak yapılır.

 

Yani ayaktan hastalarda tedavinin başlangıcında etkene yönelik inceleme yapılmaz, mümkün mikroorganizmalara yönelik antibiyotik tedavisi verilir. Pnömoni tedavisi sadece antibiyotik tedavisi değildir, uygun hidrasyonu ve istirahati içeren dayanak tedavisi de gereklidir. Hastanede yatan olgularda ileri tetkikler ve oksijen tedavisi gerekebilir. Kimi pnömonili hastalarda ağır teneffüs yetmezliği gelişebilir bu nedenle bu hastalar yapay teneffüs aygıtına bağlı olarak ağır bakımda tedavi edilirler.

 

Pnömoni yaşlılarda (ve eşlik eden kronik hastalığı olanlarda) mortalitesi yüksek olan bir hastalıktır. Bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastaların pnömonileri, mortalitesi yüksek olabileceğinden ve teşhiste özel prosedürler gerekebileceğinden ötürü, ileri merkezlerde tedavi edilmelidirler.