Kız ve erkek çocukları bipolar bozukluktan eşit oranda etkileniyor

Kız ve erkek çocukları bipolar bozukluktan eşit oranda etkileniyor
Kız ve erkek çocukları bipolar bozukluktan eşit oranda etkileniyor
Share

Çocuk ve ergenlerde hızlıca teşhis koyularak tedaviye başlanmalı!

Çocukluk ve ergenlik çağında gelişen bipolar bozukluk, kız ve erkek çocuklarını eşit oranda etkiliyor. Çocuklarda 1 saat içinde duygudurum değişikliklerinin yaşandığını belirten uzmanlar; huzursuzluk hali, saldırganlık, uyku bozukluğu ve güç artışı üzere belirtilerin görülebildiğine dikkat çekiyor. Ergenlik öncesi çocuklarda mani döneminin uzun vadeli ve dirençli olduğunu kaydeden uzmanlar, altta yatan genetik etkenlerin bipolar bozuklukta çok bedelli rol oynadığını kaydediyor. Uzmanlar, hızlıca teşhis konularak tedaviye başlanması gerektiğini vurguluyor.

 

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, çocuklarda ve ergenlerde de görülebilen bipolar bozukluğun belirtileri ve özellikleri hakkında değerlendirmelerini paylaştı. Kilit, ailelere de bedelli tavsiyelerde bulundu.

 

Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, bipolar bozukluğu “depresif (çökmüş duygudurum), manik ya da hipomanik (yükselmiş, kabarmış duygudurum) dönemlerin olduğu, dönemler ortası tamamen olağan olan ya da minimal belirti düzeyleriyle birlikte olduğu düşünülen, yüksek intihar, kalıcı hasar riski olabilen ve hemen her alanda işlev kaybına yol açtığı bilinen kıymetli bir ruhsal bozukluk” olarak tanımladı.

 

Çocuklarda görülme oranı yüzde 0.6 civarında

Çocukluk çağı bipolar bozukluğunun görülme sıklığı ile ilgili kesin bir çalışma artık yapılmadığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Küçük ölçekli çalışmalara göre görülme sıklığı yüzde 0.6 civarındadır. Geç ergenlik kısmında ise bu oran yüzde 1’dir.

 

Erkek ve kız çocuklar eşit oranda etkileniyorlar. Ergenlerde, yetişkinlere emsal halde manik yani taşkın duygudurumu olan devranda, huzursuzluk ya da taşkın his durumu, baskılı konuşma, fikir uçuşması, büyüklenme ve uykusuzluk, garip davranışlar gözlenen tipik belirtilerdir. Ergenlik öncesi çocuklardaki mani belirtileri ise erişkinlerde olağan dışı olarak kabul edilen belirtiler halinde kendisini gösteriyor.” dedi.

 

1 saat içinde duygudurumları değişebiliyor

Karışık özellikler, hızlı döngü, psikotik belirtiler, yüksek oranda eşhastalık ve dışa atım bozukluğunun özellikle çocukluk devrinde görülen belirtiler olduğunu kelam eden Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Çocuklarda duygudurum değişimleri 1 saat içinde bile görülebiliyor. Huzursuzluk hali, saldırganlık, uyku bozukluğu, güç artışı belirtileri, daha sık olarak çocuklarda görülüyor. Ergenlik öncesi çocuklarda mani uzun periyodik ve dirençlidir. Bunun nedeni artık bilinmemekle birlikte genotipik farklılıkların rol oynayabileceği öne sürülüyor.” dedi.

 

Major depresyonlu çocuklarda vakitle gelişebiliyor

Bipolar bozukluğun birden fazla vakit kendisini birinci basamakta depresyon olarak da gösterebildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Elde edilen bilgiler, major depresyonlu çocukların yüzde 20 ile yüzde 30’unda daha sonra bipolar bozukluk geliştiğini gösteriyor.

 

Çocuklarda klinik görünümdeki çeşitlilik, çok ağır bir tabloyla başlayabilme, hastalığın hangi seviyede seyrettiği, öteki psikiyatrik hastalıklarla yüksek oranda eştanı alması, semptomların görünümde gelişimin etkisi, çocuğun kendi semptomlarını anlatmada yaşadığı zorluklar, depresyon ve dikkat eksikliği – hiper aktivite bozukluğu ilaçlarının etkileri ve bipolar bozukluğun geliştiği etraf teşhis koymayı zorlaştırabiliyor.” diye konuştu.

 

Genetik etkenler bedelli role sahip

Bipolar bozuklukta altta yatan genetik etkenlerin çok değerli rol oynadığını vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Eldeki bilgiler çocukluk çağı başlangıçlı bipolar bozuklukta erişkin başlangıçlı olana göre daha çok ailesel yük olduğunu açığa çıkarıyor.

 

Çocuk ve ergen bipolar bozukluğu olanların ebeveynlerinde artmış unipolar ve bipolar bozukluk görülme sıklığı olduğu söylenebilir. Çocuklarda sistemsiz aile hayatı ve hayat, ihmal ve istismar bahislerine bedel verilmeli. Küçük yaşlardan itibaren değişken his durum, bozulmuş uyku muhtaçlığı, okul başarısızlığı ve nörogelişimsel hastalıklarda göz önünde bulundurulmalı.” diye konuştu.

 

Ek psikiyatrik hastalıklar da görülebiliyor

Bipolar bozukluk tanısı alan çocuk ve ergenlerin en az dörtte üçünde ek psikiyatrik hastalıkların da görüldüğüne dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Yüzde 49-87 ortası dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yüzde 75 oranında karşı olma – zıt gelme bozukluğu, yüzde 12 – 41 oranında davranım bozukluğu, yüzde 8 – 39 ortası öge kullanım bozuklukları, yüzde 40 toplumsal fobi, yüzde 19-26 ortası oranda panik bozukluk, yüzde 19 yaygın anksiyete bozukluğu ve yüzde 44 oranında obsesif kompulsif bozuklukluk görülebiliyor.” dedi.

 

Teşhis hızlıca konulmalı ve tedaviye başlanmalı

Uzman Klinik Psikolog Neriman Kilit, çocuklarda ve ergenlerde bipolar bozukluk teşhisinin hızlıca konması ve tedavinin hemencecik başlatılması gerektiğini söyledi ve kelamlarını şöyle tamamladı:

 

Teşhis konulduktan sonra özellikle ergenlikte artan intihar, kendine ve etrafa ziyan verme, uzun periyodik devam ve ek ruhsal hastalıklar riskini gözönünde bulundurarak hastane yatışı düşünülmeli. Birinci etapta psikoterapi, özellikle yükselmiş duygudurumdaki veya hızlı geçişli duygudurumdaki çocuklar için başarısız olabiliyor.

 

O bakımdan çocuğun duygudurumundaki durağanlığı hastane yatışı ve ağır ilaç kullanımı veyahut TMU(Transkranial Manyetik Uyarım) üzere formüllerle bir an önce sağlanarak takip eden en az bir yıllık dönemde tedavi ve psikoterapi devam ettirilmeli. Çocuğun yatış kalkış saatlerini yani uyku tertibini, yeme sistemini ve günlük hayatını makul bir rutinde geçirmesini sağlamak epey pahalı. Bu bakımdan çocuğa ve aileye hastalık hakkında bilgi vermek, süreci ve önlemleri ayrıntılı bir formda anlatmak gerekiyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı