Kan ve Kan Hastalıkları

Kan ve Kan Hastalıkları
Share

Kan, bedenin organ ve dokularını besleyen ve atıkları uzaklaştıran yaşamsal bir sıvıdır. Sağlıklı bir yetişkinin bedeninde 5-6 litre ortası kan bulunur; toplam beden yükünün % 7-8 ‘ini teşkil etmektedir. Kan, hücresel elemanlar denen alyuvarlar, akyuvarlar, kan pulcukları ile besin ögelerini içeren plazma denen sarı sıvıdan oluşur. Kanın, yüzde ellisini kan hücreleri yüzde ellisini plazma oluşturur.

 

Kan hastalıkları ya kan hücrelerinin kemik iliğinden üretim sıkıntısından kaynaklanmaktadır yahut üretilen hücrelerin değişik nedenler ile tüketilmesinden kaynaklanmaktadır. Kan hastalıkları yani doğuştan gelen hastalıklar yahut edinsel dediğimiz sonradan oluşan kan hastalıkları olarak ikiye ayrılır.

 

Doğuştan olan hastalıkların başında talasemi ve Hemoglobinopatiler, edinsel hastalıkların başında beslenme anemileri gelmektedir. Kan hastalıkları düzgün huylu ve makus huylu olarak ta ayrılır. Âlâ huylu hastalıkların başın da başta demir eksikliği üzere, değişik kansızlık cinsleri var iken, berbat huylu hastalıkların başında değişik tipleri olan kan kanserleri gelmektedir.

 

KALITSAL KAN HASTALIKLARI

-Talasemiler

 • Beta-Talasemi
 • Alfa – Talasemi

– Hemoglobinopatiler

 • Orak Hücreli Anemi
 • Öbür olağandışı hemoglobnopatiler

– Eritrosit Membran Defektleri

– Eritrosit Membran Defektleri

– Kalıtsal Demir Yükü (Hemokromatozis )

– Wiskott-Aldrich Sendromu

– Kalıtsal Kemik iliği yetmezlikleri

 • Fankoni Aplastik Anemisi
 • Diamond Blackfan Anemisi
 • Shwachman-Diamond Sendromu
 • Diskeratozis Konjenita
 • Ağır Konjenital Nötropeni

– Trombositopeniler

– Trombozis

– Von Willebrand hastalığı

– Hemofililer

– Myelofibrozis

– Polisitemi

– Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri

 

EDİNSEL KAN HASTALIKLARI

– Kemik iliği malign hastalıkları

– Lösemiler

 • Akut lösemiler
  • Akut Lenfoblastik Lösemiler
  • Akut Myeloblastik Lösemiler
 • Kronik Lösemiler
  • Kronik Myeloid Lösemi
  • Kronik Lenfositer Lösemi

– Edinsel Kemik iliği yetmezlikleri

 • Anemi
 • Nötropeni
 • Trmobositopeni

– Demir Eksikliği Anemisi

– Megaloblastik Anemiler

 • Vitamin B12 eksikliği
 • Folik Asit Eksikliği

– Trombositozlar