Hipnoz Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

Hipnoz Uygulaması Hakkında Bilgilendirme
Hipnoz Uygulaması Hakkında Bilgilendirme
Share

Tanımı: Hipnoz, telkin yoluyla diğer bir kişinin şuur ve farkındalık, vücut , hisler, hisler, kanılar, hafıza veya davranışlarında değişiklik elde etmek üzere tasarlanmış veyahut bu sonucu ortaya çıkaran süreçtir.

 

 • Geçmişte ve günümüzde birçok tanımı yapılan hipnozun ne olduğundan fazla ne olmadığından yola çıkacak olursak;

 • Hipnoz katiyetle bir uyku hali değildir.

 • Hipnoz, olup bitenlerin hatırlanmadığı ve unutulduğu bir süreç değildir.

 • Kişinin kontrolünü kaybettiği, kendinden geçtiği özel bir ruh hali değildir.

 • Kişinin kendisine söylenen her şeyi sorgulamadan yaptığı sistem değildir.Bilincin yitirildiği bir bilinçsizlik hali değildir.

“Beyinsel fonksiyonların çalıştığı, ferdî denetimin açık olduğu, kesinlikle uyku hali olmadan, istekle gerçekleşen psişik bir durumdur.”

 • Hipnoz bir öze dönüş, bir içsel seyahattir.

 • Beynin iki yarım küresinin tek bir alanda işbirliği yapmasıdır.

 • Kişinin bilinçaltının onun isteği doğrultusunda telkin alabilir hale gelmesi, yönlendirilebilmesidir.

 • Beynin iki yarım küresinin tek bir alanda işbirliği yapmasıdır.

 • Sol beyinden fazla, sağ beyefendisinin (hayali düzlemin) kontrolü eline almasıdır.

 

Hipnoz farklı branşlarda ve farklı alanlarda kullanılabilir:

Psikoloji Alanında

Hipnoanaliz metotlarıyla hastalığın kaynağını tespit etmek için bilinçaltının araştırılması mümkün olabilmektedir. Hafif depresyon, anksiyete, kekemelik, tikler, parmak emme, tırnak yeme,organik olmayan uyku bozuklukları üzere meselelerde de hipnozla tedavi mümkündür.

 

Sigara bıraktırma

Hipnoterapi metotlarıyla çeşitli telkinler ve ego güçlendirici teknikler ile kişinin bağımlılıktan kurtulmasına yardımcı olunabilir.

 

Üroloji Alanında

Gece işemeleri, idrar kaçırma, iktidarsızlık ve yapısal bozukluktan kaynaklanmayan cinsel meseleler hipnoterapi metotlarıyla çözülebilmektedir.

 

Cerrahi Alanında

Ameliyat öncesinde dert ve tasaların giderilmesine yönelik hipnoz kullanılabilir. Kimi durumlarda kimyasal anestezik konu kullanılmadan, hipnoanestezi ile kâfi uyuşukluk ve duyarsızlık sağlanabilir.

 

Dermatoloji Alanında

Sedef, ekzema vb.psikosomatik kaynaklı cilt hastalıklarında, hastalığın kaynağının tespit edilmesinde tedavi edilmesinde faydalanılmaktadır.

 

Eğitim Alanında

Öğrenmeyi kolaylaştırmak, konsantrasyonu arttırmak, öğrenilenlerin hatırlanmasını kolaylaştırmak, imtihan kaygısı ve heyecanlarını kontrol atına almak, hipnoterapi teknikleriyle mümkündür.

 

Beslenme Alanında

Obezite tedavisinde, kilo kontrol metotlarının uygulanmasında, yeme alışkanlıklarının düzeltilmesinde, hipnoterapi etkin olarak kullanılabilir.

 

Bayan hastalıklarında

Özellikle doğuma hazırlık etaplarında hipnozdan yararlanılabilir. Hamilelik bulantıları ve kusmalarının azaltılması bu yolla mümkün olabilmektedir. Ruhsal olarak da, rahat bir hamilelik dönemi geçirmek için ayrıyeten organik olmayan cinsel fonksiyon bozukluklarında, vajinismus vb. hipnoterapi kullanılabilir.

 

Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

 • Öncelikli olarak hipnoz kendisine hipnoz uygulanmasını istemeyen hiç kimseye uygulanmamalıdır.

 • Bilişsel yetileri ve manaya kapasitesi kâfi düzeyde olmayan şahıslara uygulanmamalıdır.

 • Psikotik hastalıklarda (şizofren, kısa reaktif bozukluk, paranoya) yani hastanın iç görüsünün kaybolduğu durumlarda, öge bağımlılıklarında (alkol, esrar, eroin vb), ağır depresyon tedavisinde kullanılmamalıdır

 

Kimlere Uygulanmalı, Kimlere Uygulanmamalıdır?

 • Zihinsel olarak melekeleri yerinde olan,

 • Hipnoz uygulamasını bilerek ve isteyerek kabul eden,

 • Sıhhat Bakanlığı eğitimlerine katılarak Hipnoz yapabilir sertifikasına sahip olan uzmanlarca yapılan görüşmelerde kendisine hipnoz uygulanmasında sakınca yoktur denilen,

 • Hipnoz öncesi kendisinin hipnoz konusunda bilgilendirildiğini belgeleyen “Aydınlatılmış Onam Formunu” imzalayan herkese inançlı bir halde uygulanabilir. Bu kapsamın dışında kalanlara uygulanmamalıdır.

 

Nasıl Uygulanır?

Danışmanlık ve tedavi manasında kullanılan her türlü hipnotik çalışma, dünya literatüründe beş kademelik bir sistemle anlatılır ve bu biçimde uygulanır. Bu basamakların her biri kendi içinde farklı bir kıymete sahiptir.

 

Ön konuşma

Hipnotik her seans ön konuşma ile başlamalıdır. Ön konuşma, yapacağınız görüşmenin en pahalı kısmıdır. Çünkü insanların bilinçaltı, birinci karşılaştığı 2-3 dakika içinde karşıdaki tarafı analiz eder ve o kişi hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verir. Daha sonraki görüşmelerde ise bu kararı değiştirmek zordur.

 

İkna edici cümleler

Bu kısımda şahsa genel manada itimat veren hipnoz uygulayıcısı, bu yapacağı çalışmanın etkisine ve daha sonra kendi uzmanlığının etkisine inandırmalıdır.

 

İndüksiyon

Bu alan o kadar geniştir ki, her bir hipnoterapistin farklı teorisi ve farklı teknikleri vardır.

 

Derinleştirme

Aşamalı olarak indiksiyonların ard arda uygulanması ile yapılabileceği üzere tek bir indüksiyonun görsel-işitsel-dokunsal olarak çeşitlendirilmesi ile de olabilir.

 

Telkin verme

Kişi öbür dört aşamadan geçtikten ve transa girdiği kontrol edildikten sonra telkin verme kademesine gelmiştir.

 

Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki hipnoz seansı bittikten sonra bile hipnozun telkin alabilirlik etkisi yaklaşık olarak 1-2 dakika daha sürmektedir. Bu nedenle bu süre içerisinde olumlu konuşmalar yapmaya devam edilmeli ve mümkünse olumsuz telkinler vermemeye itina gösterilmelidir.

 

Bu Alanda Gerçek Bilenen Yanlışlar Nelerdir?

Her tedavi yaklaşımında olduğu üzere hipnozunda kendi içerisinde yanlışsız bilinen yanlışları vardır. Bunlardan bazıları;

 

Hipnozu yapan kişinin sihirli güçleri vardır

Oysa bu tamamen yanlış bir varsayımdır. Tamamen sonradan öğrenilebilen, çalışma yapıtıdır.

 

Bir insan hipnotize edilerek ona istemediği şeyler yaptırılabilir

Öncelikle vurgulamamız gereken şey, istemeyen hiç kimsenin hipnoz olamayacağıdır. Hipnoz olmak istemeyen biri zorla hipnotize edilemeyeceği üzere, hipnoz olan birine de zorla bir şey yaptırmak mümkün değildir.

 

Ama zayıf karakterli ve düşük entelektüel potansiyeline sahip beşerler hipnoz edilebilir

Oysa bunun zıddı doğrudur. Yani entelektüel kapasitenin artması ile hipnoz yapılabilirlik ortasında doğrusal bir orantı vardır

 

Hipnoza giren kişi şuurunu yitirmiştir

Bu gerçek değildir hatta çok bir bilinçlilik hali kelam konusudur.

 

Hipnoza giren biri hipnozdan çıkamayabilir

Bu vakte kadar yapılan hiçbir hipnoz hadisesinde hipnoz olan kişinin hipnoz halinden çıkamaması kelam konusu olmamıştır.

 

Hipnozdan istifade etmek için şahısları derin transa sokmak gerekir

Hafif ya da derin, her hipnoz seviyesinde kâfi sonuçların alındığı bir alınabilir. Çok ender durumlarda kişinin derin transa sokulması gerekir.

 

Hipnozla tüm hastalıkların (metabolik-ruhsal) tedavisi mümkündür

Hipnozda diğer tüm tedavi seçenekleri üzere kullanabileceğimiz bir yardımcı yoldur. Birçok hastalığın tedavisinde kolaylaştırıcı bir etken olmakla birlikte birtakım hastalıkların tedavisinde tek başına bir sistem de olabilir.

 

Bu Sistemi Uygulayan Bireyde Olması Gereken Özellikler (Sertifika, Eğitim vb.) Nelerdir?

Sıhhat bakanlığının 16.10 2015 hipnoz yönetmeliğinde belirttiği üzere hipnozu uygulayacak bireylerin; tabip, diş hekimi veyahut klinik psikolog olmaları gerekmektedir. Bu mesleksel branşa sahip olan bireylerin ayrıyeten Sıhhat Bakanlığı müfredatına uygun yerlerden eğitim almış olmaları ve bunu sertifika ile belgelendirmeleri gerekmektedir