Gelişimsel Pediatri Hizmet Alanları

Gelişimsel Pediatri Hizmet Alanları
Gelişimsel Pediatri Hizmet Alanları
Share

Gelişim bir bireyin doğumundan vefatına kadar ki süreçte hayatta kalabilmesi ve toplumda uyumlu halde yaşayabilmesi için bilişsel (öğrenme, algılama), duygusal, hareket (ince ve kaba, lisan (anlama ve kelam etme) ve sosyal-iletişim (akranları ve etrafı ile temas kurma) alanlarda gerekli hünerleri kazanmasıdır.

 

Gelişim devamlı ilerleyen ve çok istikametli bir süreçtir ve tüm gelişim alanları birbiri ile etkileşim halindedir. Gelişimin en süratli olduğu evre bebeğin birinci 3 yılıdır. Bu devirdeki gelişim hayatın ileri devirleri için de temel oluşturur ve tüm ömrü tesirler. Hasebiyle bilhassa bu en değerli vakitte çocukların gelişimin tüm alanlarında izlenmesi ve ortaya çıkan kaygıların en erken vakitte tespit edilip takviye verilmesi çok değerlidir.

 

Gelişimsel pediatri; gelişimin izlenmesi, gelişimsel meşakkatlerin kıymetlendirilmesi, teşhis konulması, erken takviye ve tedavi hizmetlerinin sağlanmasının yürütüldüğü bir bilim kısmıdır.

 

Gelişimsel Pediatri Hizmet Alanları

Bebeklik ve erken çocukluk evresinde (0-42 ay) tüm çocukların olağan gelişim devirleri açısından kıymetlendirilerek ailelere danışmanlık verilmesi ve gelişimlerini destekleyecek gerçek yaklaşımlar konusunda bilgilendirilmesi

 

Bebeklik ve erken çocukluk devranında (0-42 ay) gelişimsel açıdan risk altında olan ya da gelişim alanlarının bir ya da birkaçında sorun yaşayan çocuk ve ailelerin kıymetlendirilmesi, erken tanılanması, erken takviye ve tedavilerinin sağlanması

 

Gelişimsel Pediatriye Kimler Başvurabilir?

  • Olağan doğum haftasından evvel ya da olağan doğum tartısının altında doğmuş olan bebek ve çocuklar;
  • Yenidoğan ağır bakım ünitesinde yatmış (doğumda oksijensiz kalmış, teneffüs dayanak aygıtına bağlanmış, yenidoğan enfeksiyonu geçirmiş) olan bebek ve çocuklar;
  • Genetik teşhisleri (Down Sendromu vs) nedeniyle gelişimsel açıdan risk altında olan bebek ve çocuklar;
  • Gelişim kısımlarına ilişkin meseleleri (uyku sorunu, yeme sorunu vs) olan çocuklar;
  • Gelişim alanlarının birinde ya da bir kaçında (öğrenmesi, algılaması, konuşulanı anlaması, isteklerini tabir etmesi, konuşması, hareket hünerleri vs) dehşet oluşturan çocuklar;
  • İlişki-iletişim kurma sorunu (otizm vs) ya da davranış sorunu (öfke nöbetleri, inatçılık vs) olduğu düşünülen çocuklar;
  • Ailesi tarafından gelişiminin daha kâfi ve faal desteklemek isteyen aileler

Gelişimsel pediatriye danışabilirler.