Fıtık Nedir? Fıtık (Tipleri) Çeşitleri

Fıtık Nedir?
Fıtık Nedir?
Share

Fıtık; iç organlardan birinin karnın zayıf olan bir bölgesinden dışarı çıkmasıdır. Sıklıkla karın bölgesinde görülür en sık kasıkta görülürler. Kasık fıtığı erkeklerde bayanlara göre 25 kat daha fazla görülür. Karın fıtıkları üç ana başlık altında incelenebilir.

 

Kasık fıtıkları, göbek fıtığı ve ameliyat yeri fıtığı olarak. Fıtık kendini ağrı ve cilt altında şişlik olarak katiyetle eder. Karın içi basıncın artmasına sebep olan şeyler, kuvvetli öksürük, ıkınma, ağır kaldırma, yaşla karın bölgesi kaslarının zayıflaması ile fıtık oluşabilir. Kısaca fıtıkları 3 ana başlıkta inceleyelim.

 

Kasık fıtığı

Erkeklerde spermatik kordonun embriyolojik hayatta karından skrotuma gerçek inmesi yani göç yolunda doğal olarak zayıflık oluşur ve erkeklerde kasık fıtığı bu sebeple 25 kat fazla görülür. Kadınlardada uterusun asıcı bağlarından ligamentum rotundumun geçtiği internal ringte kasık fıtığı oluşabilir.

 

Kasık fıtıkları ayrıyeten direkt ve indirekt olarak alt iki kümeye tekrar ayrılır. İndirekt herni spermatik kordonun içinden geçen fıtık olup, direkt herni kordonun arka kısmındaki gasyanın zayıflığı sonucu oluşan fıtıktır. Bunların yanı sıra femoral fıtık, spiegel herni denen daha seçkin görülen kasık fıtıkları tipleride mevcuttur.

 

Fıtık ne tipte olursa olsun tedavisi cerrahidir. Ameliyat açık yada kapalı olarak yapılabilir.

 

Göbek fıtığı

Göbek kordonunun çıktığı yer doğumdan kısa bir mühlet sonra kapanır lakin bu bölge karnın öteki yerlerine göre daha zayıf olduğu için daha önce söylediğim sebepler yani zorlanma, ağır kaldırma vs. ile buradan fıtık oluşabilir. Gebelikte karın içi basıncı arttırdığı için gebelikte göbek fıtıkları oluşabilir. Yenidoğanlarda para bağlama üzere kolay sistemlerle bu sorun giderilebilirken yetişkinlerde tedavisi cerrahidir.

 

Ameliyat yeri fıtıkları

Daha önceki ameliyat yerinin tam altında alt dikişlerin yani karın zarı fasya dediğimiz tabakanın açılması ile oluşur. Ameliyat yerinin tam altında şişlik ve ağrı ile kendini katiyetle eder ve hızla büyüyebilir. Tedavisi tekrar cerrahidir. Tüm bunların dışında lomber disk hernisi yani bel fıtığı ve servikal disk hernisi yani boyun fıtığı da öbür fıtık tipleri olup bu konular beyin cerrahisi uzmanlarının ilgi alanında için burada ayrıntılı bahsetmedim. Karın fıtıkları tedavisi geciktirilmemelidir.

 

Ameliyattan kaçınmak kimi bedelli kahırlara yol açabilir. Bunların başında boğulmuş fıtık gelir.

 

Boğulmuş fıtık ne demektir?

Fıtıklar fıtık kesesi içinde olur ve fıtık kanalı karın zarından geçerken dar bir boyun oluşturur. Bu dar uzunluğunda bazen barsaklar sıkışabilir ve nejroz gelişebilir. Bu durumda çok şiddetli karın ağrısı, kusma da tabloya eşlik edebilir. Ameliyat esnasında bu sıkışan barsak şayet nekroza uğramışsa eksizyonu yani çıkarılması gerekir.

 

Kolay bir fıtık artık bağırsak ameliyatına dönüşmüş olur. Bunun dışında gecikmiş fıtıklar erkeklerde şayet skrotuma yani torbalara iniyorsa burada testis fonksiyonlarını olumsuz etkileyip belkide kısırlığa bile yol açabilir. Bu yüzden fıtık hastalarına gecikmeden bir tabibe başvurmalarını ve ameliyattan çekinmemelerini öneririm.