Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve dikkat edilecek konular

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve dikkat edilecek konular
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve dikkat edilecek konular
Share

GONORE: GONOKOKAL ÜRETRİT (BEL SOĞUKLUĞU)

Gonokokal üretritin etkeni, gram-negatif bir diplokok olan Neisseria gonorrhoeae’dir. İnkubasyon zamanının (kuluçka süresi) ekseriyetle 3-10 gün ortasında değişmesine rağmen, semptomların (belirtilerin) gelişmesi için gereken mühlet 12 saat üzere kısa yahut 3 ay üzere uzun olabilir.

 

Gonokokal üretritlerin en sık görülme nedeni cinsel münasebettir. Bir erkek için, enfekte partner ile tek bir alaka sonucu bulaşma riski yaklaşık %17-20, buna rağmen enfekte erkekten dişiye bulaşma mümkünlüğü %80’dir. Taşıyıcı yahut hasta partner ile cinsel ilgi sayısı arttıkça risk de artar. Vajinal bağlantı olmaksızın salgılarla bulaşan hadiseler da bildirilmiştir.

 

SEMPTOM VE BULGULAR

İdrar yaparken yanma

Üretral akıntı (Akıntı genelde iltihaplı, sarı-kahverengi görünümde ve çok boldur)

 

TEŞHİS

Cinsel Yolla Bulaşan HatalıklarHasta idrarını yaptıktan 1-4 saat sonra, özel kültür çubuğu üretraya 2-4 cm. kadar sokulup çevrilir. Homoseksüel hastalardan rektal örnek de alınır. Örneklerden gram boyama ve kültür ortamına ekim yapılır. Gerekirse 2 farklı örnek toplanır. Gram boyamada gram-negatif diplokoklar görülür. %95 oranında hakikat teşhis konulabilir.

 

KOMPLİKASYONLAR

  • Periüretritis, periüretral apse
  • Üretral darlık
  • Prostatit, prostat apsesi, epididimit, proktit, ve artrit görülebilir.

 

KORUNMA

Gonore, sistemli olarak kondom (prezervatif) ve kontağı sonrası antibiyotik kullanımı, vajen içi antiseptik yahut antibiyotik uygulaması ile önlenebilir. Ceftriaxone, Spectinomycin Ciprofloxacin ,Norfloxacin , Cefuroxime aksetil, Ceftizoksime ve Amoxicillin tedavide kullanılabilir. Tedavi sonrasında hastaların takibi kıymetlidir. Tedavinin 3.-7. gününde hala üretrit sürüyorsa direnç gelişimi, postgonokoksik üretrit yahut reenfeksiyon düşünülmelidir.

 

NONGONOKOKAL ÜRETRİT (NGU)

Üretrit varlığı halinde kültür yahut gram boyama ile N. gonorrhoeae gösterilemediğinde, nongonokokal üretrit tanısı konulur. En pahalı ve tehlikeli casus Chlamydia trachomatis’tir. NGU li erkeklerin %25-60 ında ve gonoreli erkeklerin %4-35 inde üretrada gösterilebilir. Klamidyal enfeksiyonların %50 sinde rastgele bir bulgu yoktur lakin taşıyıcıdırlar. Hastaların %20-50 sinde Ureaplasma urealyticum NGU etkenidir. En sık, 20-24 yaşlarında görülür. Akut üretritlerin %50-75 i nongonokokaldır. İnkubasyon zamanı 7-35 gündür.

 

Belirtiler

Üretral akıntı, (akıntı ekseriyetle az ölçüde, ince ve mukoid özelliktedir)

Dizüri (idrar yaparken yanma ) ve üretral (idraryolunda) kaşıntı ve batma hissi’dir.

NGU tanısı için, üretrit varlığında gram boyama ve kültür ile N. gonorrhoeae ekarte edilmelidir. Gram boyama en ülkü, hasta idrarını yaptıktan 4 saat sonra alınan örnekte uygulanır.

 

TEDAVİ

Tetracycline , doxycycline yahut erythromycin kullanılabilir. NGUderi korunma, gonoredeki üzere prezervatif ve vaginal spermisit kullanımı ile sonludur. Hastanın seksüel partnerlerinin birlikte tedavisi çok değerlidir.