Biorezonans ve alerji tedavisi

Biorezonans ve alerji tedavisi
Biorezonans ve alerji tedavisi
Share
Biorezonans hastanın kan örneğinde virüs, bakteri, parazit, ağır kimyasalar, ağır metaller, besin katkıları, etraf toksinleri, kanser hücreleri ve alerjenlerin de dahil olduğu 6400 ögenin taramasını yapar.

 

Tabiattaki her konu gücün ağırlaşmış halidir. Her güç kitlesi veya her konu etrafa güç ışınlar. Bu ışınlanan gücün ögeye göre makul bir titreşim örneği vardır. Hiçbir ögenin titreşim örneği bir öbür konunun titreşim örneğine benzemez. Bu, tabiatta bulunan her ögenin kendine has bir titreşim kodu olduğunu gösterir.

 

Tabiattaki tüm ögeler üzere insan organizması da farklı elektromanyetik frekanslar yayar. Hücreler, dokular, organlar… Hepsinin özgün frekansları vardır ve birarada kişinin genel frekans spektrumunu belirlerler. Patolojik etkenler (virus, bakteri, vs.) hücrelerin irtibatını bozar. Bu patolojik etkenlerin tespiti kendilerine ait titreşim örnekleri kullanılarak biorezonans aygıtı ile mümkün kılınmaktadır.

 

Alerji üzere kronik hastalıklarda klasik tıp çaresizdir. Sadece semptomları (örn: kaşıntı) bir mühlet geçiştirmek için ilaçlar kullanılır. Uzun süren ve yüksek risk taşıyan tedavi metodları (immunoterapi) istenilen neticeyi çok az bir oranda gösterir. Hiçbir yan etkisi bulunmayan biorezonans tedavisi alerjilerin tespitinde ve tedavisinde çok başarılıdır.

 

Hasta beşerle sağlıklı insanın frekans yapıları birbirinden farklıdır. Çünkü virus, bakteri. allerjen, toksin, amalgam, mantar üzere yabancı frekanslar vücudun titreşim ahengini bozar, hastalıklara neden olurlar. Negatif etki yapan bu frekanslar artık birezonans aygıtı sayesinde saptanıp temizlenebilmektedir. Böylelikle hücrelerin bilgi alışverişi eski nizamlı haline kavuşmakta, bünyeye ziyan veren ögelerin yarattığı olumsuz frekanslar bertaraf edildiğinde de düzgünleşme sağlanmaktadır.

 

Biorezonans titreşim tıbbı olarak tanımlanabilir. İlaç kullanılmaz. Elektromanyetik frekansların, frekans kontrollü bilgisayarlarla uygulanmasıdır. Hiç bir yan etkisi yoktur. Uygulama tamamem ağrısızdır. Biorezonans tedavilerinin temelinde hücrelerin elektromanyetik bilgi alışverişi yatmaktadır. Her hücre tipinin ve her ögenin olduğu üzere virüslerin, bakterilerin ve toksinlerin de (kuantum fizik kuralları) elektromanyetik titreşimleri vardır. Yabancı frekans yayarak hücre bilgi alışverişini bozarlar.

 

Biorezonans terapileri bedeni rahatsız eden etkenleri biofiziksel metodlarla tespit eder.

Hastanın kan örneğinde virüs, bakteri, parazit, ağır kimyasalar, ağır metaller, besin katkıları, etraf toksinleri, kanser hücreleri ve alerjenlerin de dahil olduğu 6400 ögenin taramasını yapar. Yan etkisiz, ilaçsız ve ağrısız tedavi eder. Hem akut hem de kronik hastalıklarda etkilidir. Biorezonans terapisi vücudun savunma sistemini destekler ve kendi kendini güzelleştirmesini sağlar.

 

Biorezonans aygıtı patolojik frekansları tespit ettikten sonra bu frekansların aksi frekansını hastaya manyetik bir minder sayesinde uygular. Fizikî kanunlara göre frekansın zıddı uygulandığında titreşim “sıfırlanmış” olur.