Beyin tümörü ameliyatının riskleri nelerdir?

Beyin tümörü ameliyatının riskleri nelerdir?
Beyin tümörü ameliyatının riskleri nelerdir?
Share

Yapılacak cerrahi uygulamanın yararları yanında oluşabilecek riskler de bulunmaktadır. Oluşabilecek risk ve komplikasyonların kimileri;

 

Anestezi (narkoza bağlı) riski

Lokal ve genel anestezi süreçleri esnasında ve sonrasında (ameliyatta hastaya verilen durum nedeniyle) riskler vardır. Ayrıyeten, anestezinin her halinde ve sedasyonda da ilaçlara bağlı oluşabilecek komplikasyonlar ve ziyanlar bulunmaktadır.

 

Kanama

Ameliyatı sırasında yahut ameliyat sonrasında baş içinde kanama olabilir. Kanama durumunda ek bir cerrahiye yahut kan nâkiline muhtaçlık duyulabilir. Hipertansiyon, aspirin yahut kanama üzerine tesiri olan bir küme ilaçların kullanımı kanama riskini arttırabilir. Bu yüzden bu ilaçların kullanımı halinde katiyetle hekiminizi bilgilendiriniz.

 

Beyin dokusunda yaralanma

Süreç sırasında etraf beyin dokusuna hasar verme üzere bir risk mevcuttur. Mikrocerrahi metotlar ile bu risk son derece azdır. Lakin beyefendisinin işlevsel bölgelerinde yerleşmiş tümörler için risk öbür bölgelerde yerleşen tümörlere oranla daha fazladır. Bu hasardan kaynaklanan semptomlar hasarlı bölgenin yerine nazaran değişiklik gösterebilir. Bu durum süreksiz yahut kalıcı olabilir. Ameliyattan evvel, tümörün yerleşim yeri göz önünde bulundurularak cerrahınız size mümkün işlev kayıplarının neler olabileceği hakkında bilgi verecektir.

 

Metodun başarısız olması ve klinik bozulma

Çok az de olsa, bu cins cerrahiler sonunda, tümörün tam çıkarılamaması, klinik bozukluğunun artması yahut şikâyetlerin gerilememesi kelam konusu olabilir.

 

Enfeksiyon

Beyin tümörü ameliyatları sonrası enfeksiyon riski son derece düşüktür (%2-4 kadar). Enfeksiyon cilt kesi bölgesinde yüzeysel olabileceği üzere baş tası kemiğinde, beyin zarlarında (menenjit) yahut beyefendisinin kendi dokusunda (ensefalit ya da beyin absesi) de olabilir.

 

Nöbet (havale) geçirme

Mevcut lezyonun kendisi, kanaması ya da çıkarılması sonucunda beyinde olağandışı bir elektriksel aktivite ortaya çıkabilir ve nöbet geçirmeye neden olabilir. Rastgele bir sebep bulunmasa bile cerrahinin kendisi tek başına nöbet nedeni olabilir. Bu durum ameliyat alanı ve etraf dokularda oluşan kanama, iskemi ve/veya hasar nedeniyle de ortaya çıkabilir.

 

İnme (felç)

Az de olsa cerrahi teşebbüs esnası yahut sonrasında damarlardan beyefendisine hava yahut pıhtı yerleşmesi sonrasında kol ve/veya bacak güçsüzlüğü gelişebilir. Bedelli entelektüel fonksiyon bozukluğu, yatağa bağımlılık görülebilir. Ek tedavi gerektirebilir.

 

Beyin omurilik sıvısı (BOS) kaçağı

Beyin Omurilik sıvısının cerrahi yapılan bölgeden dışarıya kaçak yapma riski vardır. Bu durum az de olsa belden dışarıya yerleştirilen drenaj yahut ek bir ameliyat gerektirebilir.

 

Ameliyat sonrası ağrı

Ameliyattan sonra bir haftadan bir aya kadar uzayan kesi bölgesi ve etrafında ağrı görülebilir.

 

Kişilik değişikliği (Nöropsikolojik bozukluklar)

Beyin ameliyatlarından sonra entelektüel kapasite kaybı ya da depresyon mümkünlüğü az da olsa vardır. Taburculuk sonrası psikiyatriden dayanak almanız gerekebilir.

 

Mevt

Ameliyat sırasında yahut sonrasında çok düşük olsa da vefat riski her türlü cerrahi süreç için vardır.