Bebeklerde b12 vitamini taraması

Bebeklerde b12 vitamini taraması
Bebeklerde b12 vitamini taraması
Share

B12 vitamini (kobalamin), hayvansal besinlerden özellikle kırmızı et, süt ve yumurtada bulunur. Suda eriyen bir vitamin olmasına rağmen karaciğerde depo edilir. Midede kollayıcı protein (haptokorin) ile bağlanarak mide asiditesinden korunur, ince bağırsakta pankreasın alkali salgısının etkisiyle hami proteinden ayrılarak mideden salınan inrensik faktör ile birleşerek ince bağırsak hücrelerine tutunur ve hücre içine alınır, hücre içinde intrensik faktörden ayrılarak kana geçer.

 

B12 vitamini DNA, yağ asitleri ve miyelin sentezinde misyon alan enzimlerin kofaktörüdür. Eksikliğinde kırmızı kan hücreleri, lökosit ve trombositler üzere hızlı çoğalan hücrelerde sayıca azalma gözlenir, hudut kılıflarının miyalizinasyonu bozulur.

 

B12 vitamin eksikliği nörolojik bulgular, gelişim geriliği, uyuşma ve karıncalanma, derin duyu bozuklukları, hipotoni (kas zayıflığı), nöbetler, ataksi, demans, paralizi, olağandışı hareketler, hafıza kaybı, kişilik değişiklikleri, okul performansında düşüklük, depresyon, uyku bozukluğu üzere bulgulara yol açabildiği bilinmektedir. Bununla bir ortada, baş dönmesi ve bayılma, optik nöropati ve hatta bedelli ensefalopati üzere bulgularla liste giderek büyümektedir.

 

Özellikle süt çocukluğu periyodunda hipotoni yaptığı unutulmamalı ve hipotoni etiyolojisi araştırılırken B12 vitamin eksikliği unutulmamalıdır. Ayrıyeten ayaklarının üzerine yük veremeyen süt çocuklarında da akla gelmesi değerlidir. Nöropsikiyatrik bulgular, hematolojik göstergelerinden önce olabilir. Uzun evre eksikliği miyelinasyon bozukluğuna veyahut spinal kord ve beyinde demyelinizasyona neden olur.

 

Teşhis serum B12 vitamin düzeyine bakılarak konur.

  • B12 vitamin eksikliği:<200pg/ml
  • Mümkün B12 vitamini eksikliği: 201-350pg/ml
  • B12 vitamin eksikliği yok:>350pg/ml

 

B12 düzeyinin olağan olduğu lakin foksiyonunda bozukluk olduğunda, homosistein düzeylerine bakılarak teşhis konulabilir. Sınırda-normal aralık aralığında olan B12 vitamini düzeylerinde klinik olarak eksiklikten şüpheleniliyor ise homosistein düzeyleri bakmak faydalı olacaktır. Bu da teşhis konulmasındaki gecikmeyi önleyecektir.

 

B12 vitamini, eksikliği ülkemizde yaygındır. Türkiye’de süt çocukluğu bölümünde en sık görülen B12 vitamini eksikliği nedeni, annenin gebelik kısmındaki B12 vitamini eksikliğidir. Bu nedenle, B12 vitamini eksikliği tanısı konulan süt çocuklarının annesinde de B12 vitamini eksikliği aranmalıdır.

Tedaviye karşılık ise hızlı ve etkindir. Tedavi kas içi enjeksyon ya da ağızdan B12 vitamin takviyesi ile yapılmaktadır.