Obezitenin Nedenleri ve Risk Faktörleri

Obeziteye neden olduğu bilinen çok sayıda faktör içinde, aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği en önemli nedenler olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerin yanı sıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır.

Tüm dünyada özellikle çocukluk çağı obezitesindeki artışın sadece genetik yapıdaki değişikliklerle açıklanamayacak derecede fazla olması nedeniyle, obezitenin oluşumunda çevresel faktörlerin rolünün ön planda olduğu kabul edilmektedir.

Obezite Risk Faktörleri:

• Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları

• Yetersiz fiziksel aktivite

• Evlilik

• Cinsiyet

• Eğitim düzeyi

• Sosyo - kültürel etmenler

• Gelir durumu

• Hormonal ve metabolik etmenler

• Genetik Etmenler

• Psikolojik problemler

• Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyet uygulama

• Sigara alkol kullanma durumu

• Kullanılan bazı ilaçlar(antidepresanlar, kortizonlar vb.)

• Doğum sayısı ve doğumlar arası süre