MİDE BALONU

Mide balonu kişinin endoskopiye benzer bir yolla midesine sönmüş balonu koyarak şişirilip, bu balonun mide’de yer kaplamasıdır. Mide balonu en kolay zayıflama yöntemlerinden biridir.

Mide Balonu Kimler İçin Uygundur?

Mide balonu tamamen ameliyatsız ve kolay uygulanabilir bir zayıflama yöntemidir. Risklerinin oldukça düşük olması, kolay uygulanabilir olması ve tekrar edilebilir olması nedeniyle çok geniş bir hasta grubunda kullanım alanı bulunmaktadır. Mide balonları hastalara ameliyatsız olarak kilo kaybı sağlamakta ve kalıcı kilo kaybı ile yaşayacakları konforu göstermektedir. Mide balonu uygulanacak hastalar BMI (body mass index) değerleri 35’in üzerinde ve hiçbir yandaş problemleri olmayan insanlardır. Bu hastalarımızın büyük çoğunluğu daha önce defalarca diyet programlarına katılmış, kısmen kilo kaybetmiş ya da hiç kilo verememiş kişilerden oluşuyor. Birçok hasta açlık hissini bastırmanın çok küçük porsiyonlar ile mümkün olamadığından yakınmaktadırlar. Mide balonunun en belirgin etkisi de zaten bu noktada ortaya çıkıyor. Hızlı tokluk hissine ulaşma ile uygulanan diyete uyum çok daha kolaylaşıyor. Beraberinde uygulamanızı istediğimiz egzersiz programı ile desteklendiğinde mide balonu ile çok başarılı sonuçlar alacaksınız. Bunun yanında BMI 33’ün üzerinde olan ve Diyabet, hipertansiyon gibi sağlık problemi olan hastaların kilo kontrolünün sağlanmasında da mide balonu uygulaması 1nci seçenek olmaktadır.

 

Mide Balonu Hangi Durumlarda Uygulanmaz?

• Psikiyatrik bozukluklar

• Alkol ve ilaç bağımlılığı

• Aktif mide ve ince barsak hastalığı veya ülserler

• İnflamatuvar barsak hastalıkları ve kanser hastaları

• Hematolojik bozukluklar

• Pıhtılaşmayı azaltan ilaçlar (coumadin, aspirin vb.)

• Yüksek doz anti-enflamatuar ve steroid kullanımı

• Ciddi kalp ve böbrek hastalığı (ilk günlerde olabilecek şiddetli kusmalar sonucu ağırlaşabilecek 

• 18 yaş altı ve 65 yaş üzerindeki hastalar

 

Mide Balonu ile Nasıl Kilo Veririm?

Mide balonları aralarında farklılıklar gösterse de etkilerini mide hacmini azaltarak ortaya çıkartırlar. Mide içine yerleştirilen mide balonu, hava ya da sıvı ile dolması fark etmeksizin, belli bir hacimle mide içinde yer kaplar. Mide balonları arasında bu hacim değişebilmektedir. Bazı mide balonları hacimleri ayarlanabilir olarak üretilmişlerdir. Mide balonunun mideye yerleştirildiği ilk günlerde sağladığı kilo kaybının devam eden haftalarda gittikçe azalması mide balonun en önemli sorunudur. Mide zaman içinde balonun varlığına karşı uyum göstererek hacmini büyütmektedir. Bu ise mide balonun sabit hacminin mide hacminde yaptığı kısıtlamayı ortadan kaldırabilmektedir. Hacimleri ayarlanabilir mide balonlarının üretiliş amaçları bu sorunu azaltmaktır. Mide balonunun yerleşimini takiben kilo kaybının yavaşlaması başlarken bu balonların hacimlerinde ek artışlar yapılarak etkinin uzaması hedeflenir.

 

Mide Balonu ile Ne Kadar Kilo Verebilirim?

Mide balonu 6 aylık bir süre içinde size yaklaşık 20-25 kg arasında kilo kaybı sağlayabilecek ameliyatsız bir zayıflama yöntemidir. Mide balonu ile kilo vermenin en önemli şartı mutlak bir destek programı çerçevesinde bu işlemi yaptırmaktır. Tek başına mide balonu yerleştirilmesi yeterli kilo kaybını sağlamaz. Başarı ancak diyet ve egzersiz programına sadık kalarak doğru beslenme ve yaşam alışkanlıkları kazanarak olabilir. Mide balonu sizin bu yolda ki en önemli yardımcınız olacaktır.

 

Çeşitli mide balonları ile yapılan çalışmalar, doğru programlar ile desteklendiğinde fazla kiloların % 35-45 düzeyinde azaltılabildiğini göstermektedir. Yapılan bir çalışmada mide balonu yerleştirilen 24 hastada ortalama % 46 oranında fazla kilo kaybı sağlanmıştır. (Turk J Gastroenterol. 2010 Dec;21(4):333-7. Intragastric balloon treatment of obesity must be combined with bariatric surgery: a pilot study in Turkey.Saruç M, Böler D, Karaarslan M, Baysal Ç, Rasa K, Çakmakçi M, Uras C, Tözün N.) 49 hastalık başka bir çalışmada ortalama fazla kilo kaybı yüzdesi kadın hastalarda % 35.2 erkeklerde ise % 23.4 olarak saptanmıştır. Bu hastalar içinde egzersiz ve fiziksel aktivite programına düzenli uyan hastalar incelendiğinde ise kadınlarda % 39.7 erkeklerde ise % 45.8’e varan oranlarda kilo kaybına erişildiği gösterilmiştir. (Nutr Hosp. 2009 May-Jun;24(3):282-7. Intragastric balloon and multidisciplinary team. Mazure RA, Salgado G, Villarreal P, Cobo B, Valencia A, Culebras JM.) 

 

Mide balonu ile ne kadar kilo kaybı sağlanabileceği uygulanacak destek programı ile doğrudan alakalıdır. Obezite tedavisi deneyimli bir ekip tarafından yürütüldüğünde başarı şansı belirgin olarak artmaktadır. Endokrinolog, gastroenterolog, diyetisyen, psikiyatrist ve psikolog ve egzersiz uzmanı bu ekipte birlikte çalışmaktadır. Mide balonu taktırmaya karar vermeden önce, bunun bir hayat tarzı değişikliğine başlangıç olması gerektiğini anlamalısınız. Sağlıklı bir hayata yeni bir başlangıç yapmak için bizimle bağlantıya geçin. Hasta temsilcilerimiz size en kısa sürede geri dönecek ve konsultasyon randevunuzu ayarlayacaklardır.

Mide Balonunun Avantajları Nelerdir?

Birçok kişi fazla kilolarından şikâyetçidir. Bunların bir kısmı morbid obezite dediğimiz ağır şişmanlık sınıfına girerler. Bu grup içinde başarısız diyet öykülerini çok duymaktayız. Bütün bu hastalar için en güvenilir ve sonuçları açısından en yüz güldürücü yöntem mideye balon yerleştirilmesidir. Mide balonu ameliyatsız bir zayıflama yöntemidir. Mide balonu sedasyon veya genel anestezi altında yapılan endoskopi ile mideye kolayca yerleştirilir. Birçok hastada günübirlik tedavi olarak ayaktan uygulanmaktadır. Modern mide balonları ile güvenle ve etkin olarak kilo kaybı verebilirsiniz. Mide balonu yaşamınızın geri kalan kısmında yapmanız gereken hayat tarzı değişiklikleri için gerçek bir yardımcıdır. Mide balonu tamamen geri dönüşümlü bir işlemdir. İstediğiniz zaman mide balonunuz midenizden çıkartılır ve her şey eskisi gibi olur. Hiçbir organ değişikliği yapmaz. Mideniz balon çıktıktan sonra eski formuna döner. Mide balonu ile elde edilen kilo kaybının korunması doğru beslenme ve egzersiz alışkanlıklarının yerleşmesi ile mümkün olmaktadır. Mide balonu bu alışkanlıkların edinilmesinde çok iyi bir motivasyon sağlamaktadır. Bütün bu uygulama kolaylığı gibi avantajlarının yanı sıra, mide balonu şişmanlık tedavisinde en ekonomik seçenek olmayı sürdürmektedir. Mide balonu belli aralıklar ile tekrarlanabilir. Bu özelliği ile kilo kaybetmeyi başaramayan hastalar için erişilebilir ve tekrarlanabilir tek seçenek olarak

 

Mide Balonunun Riskleri ve Dezavantajları Nelerdir?

Mide balonu geçici bir etki sağlamaktadır. Mide balonu mideye yerleştirildiği ilk dönemde kilo kaybında başarılı olsa da, ilk ayın sonunda kilo kaybetme hızı düşmektedir. Bunun en önemli nedeni midenin balonun varlığı sonucu genişleyerek kapasitesini arttırmasıdır. Çeşitli farklı teknolojilere sahip mide balonları bu genişlemeyi de kapsayacak şekilde ayarlanabilir halde üretilseler de, ömürlerini doldurduklarında mideden çıkartılmaları gerekmektedir. Mide balonları genellikle 6 ay içinde mideden çıkartılırlar. Bazı hastalarda tolerans yetersizliği nedeniyle bu süre çok daha kısa olabilmektedir. Eski teknolojili balonlarda sık iken, güncel balonlarda çok az oranda görülen komplikasyonlar mevcuttur. Mide balonlarından kaçak olabilir. Bu kaçaklar neticesinde kilo verme Mide Balonu Öncesinde Değerlendirme

 

Mide balonu kilo vermek hasta için yardımcı bir yöntemdir. Mide balonunun başarısı ilk planda doğru hasta seçimi ile mümkündür. Mide balonu ile kilo vermek sadece balonun uygun şekilde midenize yerleştirilmesi ile sağlanamaz. Bu işlemden sonra ilk bir yıl boyunca takip programında kalmanız gerekmektedir. Balon uygulanmasından önce hastaları bir değerlendirme sürecine sokarız. Bu süreçte özellikle yemek alışkanlıkları, yeme bozuklukları ve hayat tarzı değişikliklerine uyumunuzu değerlendiririz. Bunun için psikiyatrist, dietisyen, endokrinolog ve gastroenterolog tarafından değerlendirilirsiniz. Gerekli ön hazırlıklar içinde size uygun ve kalorisi ihtiyaçlarınıza göre ayarlanmış bir ön diet programına balon takılmadan başlamanız sağlanır. Bunda sorunsuz ilerlendiği ve sizin uyum gösterdiğiniz görüldükten sonra mide balonu uygulamasına karar verilir.

 

Mide Balonu Nasıl Yerleştirilir?

İşlemin yapılacağı gün sabahı hastaneye aç karnına çağrılırsınız. Hastaneye yatışınız yapıldıktan sonra odanıza alınırsınız. Servis hemşireniz odanızda uygun şekilde damar yolunuzu açar. Tetkikler için gerekli kan örneğiniz alınır. Anestezi hazırlığı için elektrokardiogram (EKG) ve Akciğer filminiz çekilir. Anestezi uzmanımız sonuçlar ile sizi değerlendirir. Bu işlemler yaklaşık 1-1.5 saat içinde tamamlanır. Hastanemizde mide balonu yerleştirilmesi işlemi genel anestezi altında ameliyathanede gerçekleştirilir. İşlem saati geldiğinde servis hemşireniz damar yolunuzdan 2 mg Dormicum yapacaktır. Bu ilaç sizi uyutmadan sakinleştirecek bir etki göstererek rahatlamanız amacıyla yapılmaktadır. Hemşireniz refakatinde ameliyathane bölümüne getirildiğinizde ameliyathane ekibi tarafından işlem odasına alınırsınız. Burada anestezi uzmanınız sizi tekrar bilgilendirerek uygulayacağı aneztezik ilaçları anlatır ve uyumanızı sağlar. Uyuma işleminiz (genel anestezi) esnasında nefes borunuza yerleştirilien bir tüp ile solunum sisteminiz çalıştırılır. Ameliyathane ekibi işlem için sizi uygun pozisyona getirir ve desteklerinizi yerleştirir. Endoskopik mide balonu işlemi gastroenterolog tarafından gerçekleştirilecektir. Bu işleme başlamadan önce bir kez de endoskopi hemşiresi tarafından yutak bölgenize lokal anestezik sprey sıkılır. Bu sprey işlem sonrasında yutak bölgenizde ağrı hissetmemeniz için yapılmaktadır. Gastroenteroloğunuz mide balonunu yerleştirmeden önce endoskop ile yemek borunuz, mideniz ve ince barsağınızın ilk kısmını değerlendirecektir. Mide balonu için sakıncalı olabilecek bir sorun saptanmaz ise endoskopu çıkartır. Mide balonunuz bir boru ucunda sönük halde sarılı olarak ambalajlanmıştır. Bu şekilde iken endoskopi hemşiresi tarafından kayganlaştırcı bir jel ile iyice kaplanarak işaret parmağı kılavuzluğunda yutağınızdan yemek borunuza ilerletilir. Mideye girdiğinde endoskop tekrardan girilerek mideye ilerlenir. Endoskopik görüntü altında balonunuz şişirilecektir. Mide balonlarının hava yada serum ile şişirilebilen farklı modelleri mevcuttur. Kullanılan model sıvı ile şişen bir model ise sıvının içine mavi renkte özel bir tıbbi boya katılır (isosulfan blue dye). Bu boya düşük ihtimal ile bile olsa, balonda kaçak olması halinde idrarı maviye boyayarak erkenden sizi uyarmak için kullanılmaktadır. Mide balonunun bağlı olduğu tüpün uç kısmında enjektörün bağlandığı bölgeden yaklaşık olarak 500 cc boyalı serum verilir ve bu işlem tamamen görüntü altında gerçekleştirilir. Balon tamamen şişrildiğinde hafifye çekildiğinde tüpden ayrılır ve midede serbest olarak kalır. Tüp geri çekilir. Endoskop ile mide ve içindeki balon son kez kontrol edilir. Sorun olmadığına karar verildiğinde endoskopi çıkartılarak işlem sonlandırılır. Tekrar pozisyonunuz düzeltilir ve anestezi uzmanınız tarafından genel anesteziniz sonlandırılır. Bütün bu işlemler yaklaşık olarak 20-35 dakika kadar bir sürede tamamlanır. Tekrar servis yatağınıza yarı baygın olarak alınırsınız. İşlem sonrasında bulantı ve öğürtü olması normaldir. Servis hemşireniz tarafından işlem sonrasında size proton pompa inhibitörü (omeprozol, pantoprozol, lansoprozol vb- mide asidini baskılayacak ilaç), buscopan plus, metpamid, zofer adlı ilaçlar uygulanarak bulantı hissiniz baskılanacaktır. İşlemden birkaç saat sonra kendinize geldiğinizde gerekli ilaç tedaviniz düzenlenerek taburcu edilirsiniz. Bazı hastalar için bir gece yatış gerekebilir. Bu durum hekiminiz tarafından yapılan değerlendirme ile belli olacaktır.

 

Mide balonunuz yerleştirildikten sonra ilk 6 ay boyunca çok sıkı şekilde takip programınıza uymanız istenecektir. Kişisel farklılıklar olmakla birlikte ilk ay her hafta, ikinci aydan sonra ise iki haftada bir kontrolleriniz yapılacaktır. Takipleriniz balonun çıkartıldığı 6. ayda bitmez. Sonraki altı ay boyunca da ayda bir kontrollere gelmeniz, sağlanan kilo kaybının korunması açısından önemlidir. İkinci altı aylık kontrolleriniz balonla geçen süre içinde geliştirdiğiniz yaşam değişikliklerinin alışkanlık haline getirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İlk 6 ay boyunca (mide balonunuz durduğu sürece) her gün proton pompa inhibitörü (omeprozol, pantoprozol yada lansoprozol) almanız gerekecektir. İlk hafta bitene kadar balon çıkartılması açısından dikkatle takip edilecekeiniz. 3. ayda batın USG (ultrasonografi) ile balonun sağlamlığı kontrol edilecektir. Hastanın her tuvaletinde dışkı ve idrarında renk kontrolü yapması gerekmektedir. Diyetisyen ve psikolog kontrolünde yediklerinizi bir not defterine kaydetmeniz belli bir süre için istenebilir.

 

Mide Balonu Sonrası İlk Günler

0-3 Gün Arası:

İlk günlerde sadece sulu gıdalar alınması gerekir. Rondodan tam olarak geçirilerek püre haline getirilmiş şekilde ki yiyecekler tüketilebilir.

Günlük en az 4-6 öğün alınmalıdır.

Öğünler arasında en az 1-2 saat süre geçmelidir.

Çok küçük lokmalar alınmalı, yavaş yutulmalıdır.

Yağ, biber ve tuz kullanımı ciddi oranda kısıtlanmalıdır.

Günlük en az 1,5 – 2 litre sıvı (su, çay, meyve suyu vb.) tüketilmelidir.

Kahve, çikolata, dondurma, milkshake, çerezler, bal, reçel ve pekmez tüketilmemelidir.

4-15 Gün Arası:

Dördüncü günden sonra blenderdan geçmemiş katı gıdalara geçiş denenmeye başlanır. Bunun için gıdaların iyi pişmiş olması tercih edilir. Yoğurt ve süt her öğünde alınabilir.

Pişmiş sebzeler, haşlanmış etler, patates ve havuç uygun şekilde diyete eklenir.

Katı gıdaya geçiş birkaç günlük bir sürece yayılmalıdır.

Eğer kusma olur ise hemen tam sıvı gıdaya geçilmelidir. Tam sıvı gıdanın tolere edildiği en az üç öğün atlatıldıktan sonra tekrar katı gıda aynı şekilde denenmeye başlanmalıdır.

15 günden sonra:

Çok yavaş yiyin, çok çiğneyin.

Yemeklerle birlikte sıvı almayın. Yemeklerden sonra sıvı almadan önce en az bir saat bekleyin.

Kola, gazoz, soda gibi gazlı içecekler (şekersiz ve diyet olsa bile) tüketilmemelidir.

Et, tavuk ya da balık gün içinde yalnız bir öğünde tüketilmelidir.

Her öğünde mevsimine göre bol sebze ve meyve tüketilmelidir.

Her bir porsiyondaki yağ miktarı bir yemek kaşığını aşmamalıdır.

Televizyon karşısında atıştırmayın.

Şarküteri ürünleri, mayonez ve benzeri kalorili sosları tüketmeyin.

Tüm süt ve süt ürünlerini tam yağsız tüketin.

Tatlı yerine taze mevsim meyveleri yiyebilirsiniz.

Salatalar için soya sosu ve sirke kullanmayı tercih edin. Tuz, yağ, zeytin yağı ya da mayonez içeren sosları kullanmayın.

Ekmek yiyecekseniz bol tahıllı ve lifli ekmek tercih edin.

Kusma ya da bulantı olur ise, en az üç öğün sulu yiyecekler tüketin. Kusma olduğunda asla 

Mümkün olan her zaman yediklerinizi not almaya çalışın.

 

Mide Balonu İle Hayata Tutunun

Bir çoğumuz kilolarımızdan şikayetçiyiz. Hayatımızı yaşamayı unutuyoruz. Kilolarımız yüzünden kıyafetlerimize sığmıyoruz. Beğendiklerimizi giyemiyoruz. Yediğimiz her lokma zehir oluyor. Her gün bin bir kanaldan diyet tarifleri alıyoruz. Hiçbirini tam uygulayamıyoruz. Üstelik hemen sıkılıyoruz. Dişe dokunur kilo da veremiyoruz. Şehir hayatı zaten başka bir dert. Stres, koşuşturma derken abur cubura çok düşüyoruz. Hele de ofis de bilgisayar başında çalışıyorsak, gündelik tek egzersizimiz kahve makinasına kadar yürümek ile sınırlanabiliyor.

 

Peki, bütün bunları değiştirmek elinizde olsaydı. Hayatınızı yeniden düzene koymak, alışkanlıklardan kurtulmaya başlamak, düzenli beslenmek ve fark edilir şekilde kilo vererek sağlıklı görünmek. Her güne mutlu ve huzurlu uyanmak. İşe gitmek için sabırsızlanmak. Yeni aldığınız kıyafetinizi daha gece yatmadan hazırlamak. Kilo vermek sadece bir beden küçük giyinmek değildir. Ben kilo vermeyi sadece zayıflama olarak görmüyorum. Bence kilo vermek demek hayat tarzınızı değiştirmeniz demektir. Yaşama bakış ve hayatı yaşayış şeklinizde devrim yapmaktır. Gündelik hayatın sizi boğan tüm stresine top yekûn bir başkaldırı olmalıdır. Çünkü bunu yapmadan küçük muharebeleri kazanamazsınız. Küçük çatışmalardan aldığınız galibiyetler sizi daha büyük atılımlar için yüreklendirir. Daha güç olacağını düşündüğünüz mücadelelere girmek için cesaretinizi güçlendirir. Başarı ancak böyle kademeli ve süregelen bir çaba ile elde edilebilir. Bu mücadelede yanınızda size destek olacak ve motivasyonunuzu koruyup güçlendirecek bir yardımcı edinmelisiniz. Ben buna yaşam koçluğu adını veriyorum. Tek başına kuru bir diyet listesi her hastada aynı derecede başarılı olmayabiliyor. Bazı hastalar çok başarılı kilo verirken büyük kısmı bu listeler ile boğuşup duruyor. Burada fark yaratan sizi kuru bir liste ile bağlamadan onun amacını güçlendirecek ve sizin de omuzlarınızda ki yükü hafifletecek bir destek oluşturmaktır. Mide balonu ile hedeflediğimiz sizin daha sağlıklı, daha mutlu ve daha başarılı olmanızdır. Mide balonunun başarısı uymakta zorlandığınız diyetlere daha kararlılıkla uyum göstermenizi sağlar ve kısa sürede sonuç almaya başladığınızı göstererek sizin iradenizi kamçılar. Mide balonu uygun diyet önerileri ile birlikte uygulandığında gözle görülür kilo kaybı elde edilmesini sağlar.

 

Mide balonu ameliyatsız bir zayıflama yöntemidir. Hastanede yatış gerektirmeyen, günübirlik bir işlemdir. Endoskopik olarak midenize yerleştirilir. Kolay uygulanabilir ve tekrarlanabilir. Kalıcı hiçbir değişiklik yaratamaz. Ömür boyu vücudunuzda kalmaz. İstenildiğinde çıkartılabilir. Tamamen geri dönüşümlüdür.