ODYOLOJİ normal işitme ve denge fonksiyonları ile ilgilenen; bunun yanı sıra işitme ve denge bozukluklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapan; kendi alanına özgü test yöntemleri ile işitme ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi ve tespit edilmesine yönelik uygulamaları içeren; belirlenen bozukluğa bağlı olarak uygun cihaz seçimi ve uygulaması da dahil olmak üzere gerekli  rehabilitetif yaklaşımların gerçekleştirilmesini kapsayan bir bilim dalıdır.’’

 

Yeni Doğan İşitme Taraması (TOAE)


Hastanemizde ulusal yeni doğan işitme taraması kapsamında yeni doğan bebeklere taburcu olmadan önce TOAE (transient otoakustik emisyon) testi yapılmaktadır.

 

Erişkinler İçin İşitme Taraması

Birimimiz de son derece teknolojik cihazımız ile yetişkin hastalarımız için işitme tarama testi yapılmaktadır.